Osasto: Muotoilu
Koulutusohjelma: Vaatetussuunnittelu ja pukutaide TaM
Tekijä: Ainoa, Minna
Työn nimi: STEREOTYYPIT - Nuorison alakulttuurit
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 80

Tiivistelmä:

STEREOTYYPIT ^Ö Nuorison alakulttuurit

Tutkielman päätavoite on ollut tutkia nuorison Suomessa esiintyvien alakulttuuriryhmien sisäistä merkkikieltä ja sen taustoja. Olen etsinyt syitä mm. siihen, miksi on olemassa rasistisia ja antirasistisia skinheadeja, miksi pasifisteina tunnetut punkkarit käyttivät aiemmin hakaristiä tai miksi hiphoppareiden housut roikkuvat.
Tiedon hankintaan olen käyttänyt alan kirjallisuutta, internettiä ja omaa nuoruuden aikaista kokemustaustaani, josta alkusysäys koko lopputyöhön on tullut. Tämän vuoksi lopputyö sisältää paljon omia havaintojani, joissa ei voi viitata mihinkään lähdetietoon.
Tutkielman pohjaksi olen käynyt läpi nuorisoilmiön taustoja, eli populaarimusiikin ja -kulttuurin historiaa, koska alakulttuurit ovat syntyneet popkulttuurin vastalauseeksi.
Tämän päivän suomalaisten alakulttuuriryhmien pohjana ovat lukuisat Yhdysvalloissa tai Englannissa syntyneet alakulttuuriryhmät, joten olen käynyt läpi seuraavien alakulttuuriryhmien syntyvaiheet: beatnikit, tedit, bikerit, modit, rastat, skinheadit, hipit, hevarit, punkkarit, psycobillyt, gootit, hiphopparit ja teknot.
Suomen osalta olen käsitellyt seuraavat ryhmät: fiftarit, bikerit, skinit, hevarit, punkkarit, gootit ja hiphopparit. Olen pyrkinyt esittämään jokaisen ryhmän stereotyypit kuvallisesti ja luetteloimaan selkeimmät ulkoiset tuntomerkit. Tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin ollut selvittää kunkin tyyliratkaisun syyt. Koska ryhmien sisäiset koodit ovat hyvin selkeitä, on niille kaikille olemassa myöskin jokin alkuperä. Alakulttuurit myöskin subversioivat merkkejä omaan sisäiseen käyttöönsä salakielen tavoin, ja tätä merkkien käyttötapaa ja sen taustoja olen selvittänyt. Lopputyön päätteenä on sanasto, joka suomentaa käyttämääni termistöä.
Lopputyö on fyysiseltä muodoltaan piirroskuvitteinen pokkari.

Aineisto: Piirroskuvitteinen pokkari
Asiasanat: Stereotyypit, nuorison alakulttuurit, subversio, nuoriso
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: