Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaide
Tekijä: Takalo, Tarja
Työn nimi: Dialog
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 55

Tiivistelmä:

Dialog-korumallisto on Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen opiskelijoiden Susanna Jääsaaren ja Tarja Takalon yhteinen taiteen maisterin opintojen lopputyö. Taiteellinen lopputyö koostuu tuote/produktio-osasta sekä kirjallisesta osasta. Dialog muodostuu kahdesta, pääosin tekstiilin materiaalein ja tekniikoin valmistetuista korusarjasta, joiden ideapohjana ovat olleet Tähtien sota ja Taru sormusten herrasta elokuvat sekä näistä elokuvista poimitut nais- ja miestyypit (Haltia ja Soturi).

Korumallistoni (Tähtien sota, Soturi) muodostaa erilaiset rintamerkit, joissa tekniikkana olen käyttänyt kudontaa ja materiaaleina silkkiä, kultaa ja hopeaa. Lisäksi rintamerkeissä on hopealevyosat, jotka on valmistettu yhteistyössä Lahden Muotoiluinstituutin kanssa.

Kirjallisessa osassani käsittelen korumallistoni luomisprosessia ja sitä miten Tähtien sota-elokuva ja Soturi näkyy koruissani.

Lopputyöni ohjaajina toimivat lehtori Helena Lupari sekä ulkopuolisena ohjaajana yliopettaja Taina Seitsara Lahden Muotoiluinstituutista.

Dialog -korut kuvattiin nuorten näyttelijöiden, Minna Haapkylän, Amira Khalifan, Helena Rängmanin, Niko Saarelan sekä Kristo Salmisen yllä. Korut olivat esillä Helsingin Kaupunginteatterissa järjestetyssä näyttelyssä 26.8-26.9.2003 välisen ajan.

Aineisto: Produktio-osa ja kirjallinen osa
Asiasanat: koru, rintamerkki, Tähtien sota, Soturi, kudonta, tekstiilitaide
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: