Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Ammattikorkeakoulujen opettajien pätev.koulutus
Tekijä: Saha, Taina
Työn nimi: Ekotehokkuus vaatetussuunnittelussa ja tuotekehityksessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 100

Tiivistelmä:

Tiivistelmä

Tässä lopputyössä selvitetään, mitä on ekotehokas vaatetussuunnittelu ja tuotekehitys. Teoriaa ja käytäntöä vertaillaan esimerkkiyrityksen, Finn Karelia Virke Oy:n avulla. Selvitystyö antaa kuvaa siitä, miten vaatetussuunnittelija, tuotekehitystiimi ja vaatteiden sisäänostajat voivat huomioida ympäristönäkökohtia kukin omassa työssään. Pääajatuksena on käyttää luonnonvaroja vähemmän ja suunnitella onnistuneempia tuotteita.

Esimerkkilaskelmien avulla hahmotetaan vaatteen ekologista selkäreppua. Laskennassa vertaillaan eri materiaalivaihtoehtojen ja kuljetusten vaikutusta ekotehokkuuteen. Asiakastarpeita ja kuluttajien arvostuksia selvitetään lomakekyselyn avulla Finn Karelia Shopissa.

Materiaalin valinta ja vaatteen käyttö vaikuttavat eniten vaatteen ekotehokkuuteen. Tuontivaatteissa myös kuljetusmatkojen vaikutus on merkittävä. MIPS-arviointi ei huomioi uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, vaan se antaa kuvaa materiaalivirtojen ympäristövaikutuksista. Villa/silkkineuleen ekologinen selkäreppu painaa noin 27 kg ja puuvilla/viskoosineuleen noin 6 kg. Ympäristöystävällisyys ei kuluttajien mielestä vaikuta ratkaisevasti ostopäätökseen. Tärkeimmät vaatteissa arvostetut ominaisuudet ovat hyvä istuvuus, laadukkuus ja helppohoitoisuus.

Ekotehokas vaatteiden suunnittelu- ja tuotekehitys aloitetaan asiakastarpeen määrittelystä. Suunnittelun lähtökohtana on kuluttajan tarpeet sekä vaatteen käyttötarkoitus. Ideoinnissa huomioidaan tuotteen suorittama toiminto tai vaikutus, jolla tarve tyydytetään. Vaihtoehtojen ekotehokkuutta arvioidaan niiden koko elinkaaren ajalta. Tuotteiden tuotantoedellytykset selvitetään ja valitaan paras ratkaisu. Tuote valmistetaan ja se testataan kuluttajilla. Tuotetta ja sen prosesseja kehitetään edelleen eri sidosryhmien kanssa.

Aineisto: Nidottu julkaisu
Asiasanat: Ekotehokkuus, vaatetussuunnittelu, tuotekehitys, elinkaariajattelu ympäristöjohtaminen, kestävä kehitys
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto ja Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Salassapitoaika päättyy: