Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Pulkkinen, Camilla Amanda
Työn nimi: Finlayson-Forssa Oy:n Forssan tehtaitten painokangasateljee 1950- ja 1960-luvulla
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 133

Tiivistelmä:

Lopputyön aihe on Finlayson-Forssa Oy:n Forssan tehtaitten
painokangasateljee 1950- ja 1960-luvulla. Tutkielma jakautuu neljään
osaa: ateljee osana Puuvillatehtaitten myyntikonttoria ja
taideteollisuuden kenttää, tekstiilitaiteilijoiden palkkaaminen
ateljeehen, ateljee ja koulutus sekä tekstiilitaiteilijoiden
työskentely ateljeessa. Käsittelen näkökulmia Wibergin (1996)
muotoilun maailmaan käsittelevän tekstin mukaisesti. Tällöin muotoilun
maailma koostuu vuorovaikutuksessa toistensa kanssa olevista ja
erilaisia käytänteitä välilleen muodostavien kenttien järjestelmästä.
Ateljeen taiteilijoiden työtä käsittelen Blumerin ja Gronowin (1997) muoein luomista koskevien käsitysten mukaan. Gronow kirjoittaa kollektiivisen maun l. muodin luomisen olevan portaittain etenevänä prosessina, joka koostuu tekstiiliteollisuudesta, trenditoimistoista, vaatetusvalmistajista sekä myyntiedustajista. Tutkimusongelma on miten ateljee kehittyi vuorovaikutuksessa teollisuuden, taideteollisuuden ja opetusta tarjoavien tahojen kanssa valitulla ajanjaksolla. Aineistona
tutkielmassa käytettiin asianomaisten teemahaastatteluja, arkistomateriaalia, kirjallisuutta sekä lehtiartikkeleita.

Tekstiiliteollisuus ja Taideteollisuusyhdistys toimivat
Maire Gullichsenin vuosina 1947 ja 1955 nostaman lehdistökeskustelun
ansiosta yhteistyössä muuttaakseen kotimaisen puuvillakankaan
julkisuuskuvan taideteollisuuteen sopivaksi. 1950-luvun alussa alkanut
kotimaisten painokangasmallien hyödyntäminen Forssan tehtaitten
ateljeessa lisääntyi suomalaisten omaa tekstiilisuunnittelua tukevassa
ympäristössä. Koristetaiteilijoiden Liitto Ornamon, Finlayson-Forssa
Oy:n ja Taideteollisen oppilaitoksen välinen toiminta
tekstiilitaiteilijoiden välittämiseksi teollisuuteen tuki myöhemmin
oppilaitoksen painokangasopetuksen aseman vahvistumista. Forssan
tehtaitten painokangasateljeen kehittyminen 1960-luvulla perustui
aikaisemmalla vuosikymmenellä rakennetun pohjan lisäksi
ateljeepäällikkö Perheentuvan suorittamiin uudistuksiin ateljeen
taiteilijoiden työnkuvassa. Tekstiilitaiteilijoiden yhteistyö valmisvaateteollisuuden kanssa helpotti kuosien yhteensovittamista asiakkaan tarpeisiin ja ajankohtaiseen muotiin.

Aineisto: -
Asiasanat: Tekstiiliteollisuus, puuvillateollisuus, tekstiilisuunnittelu, Finlayson, tekstiilit, kankaat, taideteollisuus
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: Heti