Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Lehtonen, Katja Marika
Työn nimi: WOH! Kuosimallisto kodinsisustukseen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 79

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittää kuudenkymmenen mallin kuosimalliston kodinsisustukseen. Kuosit on tarkoitettu sekä painettuihin että kudottuihin kankaisiin, mutta pääasiassa suunnittelin kuosit painokankaisiin ja tein ne teollisuuden raporttikoot ja värimäärärajoitukset huomioon ottaen.
Kuoseja voi ajatella käytettävän esimerkiksi vuodevaatteissa, pyyhkeissä, verhoissa, pöytäliinoissa, verhoilukankaissa ja kodin pienesineissä, kuten laminoiduissa tarjottimissa. Kuosimallistoon kuuluu kaksitoista kusiperhettä, ja jokaiseen kuosiperheeseen 3-8 kuosia. Värimaailmoja on neljä: kevät, kesä, syksy ja talvi. Kuosien kuvioaiheet on piirretty käsin ja työstetty tietokoneella valmiiksi kuoseiksi.
Lopputyön ideallisena lähtökohtana toimi lemmikkikoirani Hilda. Kaikki kuosiperheet liittyvät joko suoraan tai välillisesti koiraan. Käytin suunnittelun lähtökohtana suoraan koiraa, koiran tarvikkeita sekä ulkoilulenkeillä havaittuja asioita ja koettuja luontoelämyksiä.
Kirjallisessa osuudessa käsittelin lopputyöni aihetta eli miksi päätin tehdä kuosimalliston juuri koira-aiheesta, pohdin kohderyhmää ja kuvailen malliston suunnitteluprosessia ja siihen lliittyviä ongelmia. Pohdin sisustusta itseilmaisun muotona ja tyylitajun osoittajana. Käyn myös läpi mitä vaiheita tuotesuunnitteluprosessiin kokonaisuudessaan sisältyy, mitä osa-alueita itse käsittelin lopputyössäni, mitä jäi ulkopuolelle ja miksi.

Aineisto: kuosimallisto, kirjallinen osio
Asiasanat: sisustus, painokangas, kuosi, koira
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: