Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteenosasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Koivuniemi, Hanna
Työn nimi: The Invisible in Textile - Näkymätön Tekstiilissä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 14

Tiivistelmä:

Lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun muoti- ja tekstiilitaiteen osastolle muodostuu taiteellisesta produktiosta ja kirjallisesta osasta. Olen halunnut lopputyössäni selvittää mitkä lähtökohdat vaikuttavat taiteelliseen työskentelyyni. Ominaista työskentelyssäni on hetkellisyys, halu muuntaa hetkellinen kokemus tai tunne käsin kosketeltavaksi materiaksi. Työskentelyn kiinnostavimpana osana pidänkin itse teostusprosessia. Kirjallinen osuus täydentää ja selvittää produktion taustaa. Pyrin myös kirjallisesti selkeyttämään perusteita työskentelylleni sekä produktion ^ÓThe Invisible In Textile - Näkymätön Tekstiilissä^Ô muovautumista. Lopputyöni ^ÓThe Invisible In Textile - Näkymätön Tekstiilissä^Ô www^Ösivusto perustuu pyrkimykseen hahmottaa omaa henkilökohtaista taiteellista suunnitteluprosessiani keväällä 2003. Monet tekijät, joista olin tietoinen jo lopputyön suunnitteluvaiheessa ovat säilyneet ennallaan eli olennaisinta on tekemisen prosessi ja sen kokonaisvaltaisuus; halu taiteen tekemiseen on osa sitä, kuka olen ja miten hahmotan maailman.

Aineisto: lopputyökirjat 2 kappaletta, www-sivut
Asiasanat: taiteellinen suunnitteluprosessi, prosessikuvaus
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: