Osasto: Muoti- ja tekstiilitaide
Koulutusohjelma: Tekstiilitaide
Tekijä: Kause, Salla
Työn nimi: Saaristossa - Meren tuoksuinen ja kivinen polku tuotepäälliköksi ja tekstiilisuunnittelijaksi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 75

Tiivistelmä:

Lopputyöni kuvaa sopeutumistani ja kasvamistani teolliseksi sekä kaupalliseksi tekstiilisuunnittelijaksi. Opinnäytetyössäni yhteistyökumppani on turkulainen kodintekstiilejä valmistava ja maahantuova Oy Delux Ab. Toimeksiannon tavoitteena oli perehdyttää tekijä yrityksen tuotepäällikön tehtäviin, niiden hoitamiseen ja tuotesuunnitteluprosessin läpiviemiseen. Työni kirjallinen osuus käsittelee tuotepäällikön tehtäviä, kuten tuotteiden, tuotannon, kankaiden, ja varaston tuntemusta sekä hinnoittelun, tarjousten, tilausten, laskujen ja reklamaatioiden hoitamista. Lisäksi käsittelen siinä tuotesuunnittelua, erilaisia suunnittelutehtäviä yrityksessä sekä koko prosessia aina luonnoksesta valmiiksi tuotteeksi asti. Prosessi pitää sisällään tuotteiden valmistus- ja pesuohjeiden laatimisen, mallitilaukset, ean-koodien ja insertien painattamisen, vähittäis- ja tukkupakkausten suunnittelun sekä lähetyslistojen ja kuljetusten hoitamisen. Työni taiteellisessa osuudessa keskittyn kuhunkin sesonkiin eli jouluun, kevääseen, kesään ja syksyyn, tarjottavan tuotesarjasuunnitelman toteuttamiseen sekä Saaristossa-sarjan syntymiseen ja kehittymiseen markkinoitavaksi tuotteeksi. Työni käy myös läpi tuotesarjojen toteuttamista asiakkaille ja prosessiin vaikuttavia tekijöitä: asiakkaan toiveen, materiaalien, värien ja kuosien sekä inspiraation vaikutusta. Tuotesarjasuunnitelmat esitän kuvien avulla kirjallisen osuuden lomassa. Työni lopussa pohdin tekstiilialan koulutuksen sopivuutta tämän kaltaisiin työtehtäviin.

Aineisto:
Asiasanat: tuotepäällikkö, tekstiilisuunnittelu, kodin tekstiilit
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: 01.01.2004