Osasto: Muotoilu
Koulutusohjelma: Tekstiilitaide
Tekijä: Hyttinen, Emmi
Työn nimi: Tuotesuunnittelu ja yrittäjyys
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 97

Tiivistelmä:


Lopputyöni taiteen maisterin tutkinnossa on yritysyhteistyöhön ja oman toiminimen perustaminen yhteistyön pohjalta. Yritystoiminta toiminimenä pitää sisällään suunnittelupalvelua asiakkaan tarpeisiin että suunnittelemiani painokangasmalleja. Tuotevalikoima sisältää sekä painettavia malleja että kuvituksia monipuoliseen käyttöön sekä erilaisiin tuotteisiin (esimerkiksi kodintekstiilit ja paperituotteet ).

Tarjoamani suunnittelupalvelu sisältää tuotteen koko konseptin: tuotekehittelyn, tuoteperheiden rakentamiseen, tuotteiden pakkaukseen ja graafiseen ulkoasuun. Asiakasyritys voi halutessaan ostaa mallin sellaisenaan tai tilata siihen myös esimerkiksi väritykset.

LOPPUTYÖN OSA-ALUEET

Lopputyöni kirjallisessa osuudessa (osa 1) käsittelen tuotesuunnittelun teoreettista käsitteistöä sekä suunnitteluna kannalta oleellisia ja siihen vaikuttavia tausta tekijöitä. Painopisteen tarkastelussa olen keskittänyt teollisesti valmistettavien tuotteiden suunnitteluun sekä erityisesti pinnan suunnitteluun.

Lopputyön konkreettisen tuotesuunnitteluprojektin esittelen kirjallisen osuuden toisessa osassa (osa 2). Kuvaan suunnitteluprojektin vaiheittain ja havainnollistan esitystä kuvin, aina tuotteen luonnoksista teolliseen valmistukseen asti. Suunnitteluprojektin olen tehnyt yhteistyössä Finlayson Oy:n kanssa. Työnäni oli suunnitella kylpyhuonemallisto, johon kuuluvat suihkuverho, kylpyhuoneen matto sekä iso ja pieni pyyhe.

Viimeisessä osuudessa (osa 3) selvitän toiminimellä aloitettavan yritystoiminnan perusteita, liikeideaa ja toiminta-ajatusta. Tämän osuuden tarkoituksena on kartoittaa millaisia käytäntöjä, valintoja ja päätöksiä liittyy toiminnan aloittamiseen. Tarkoituksenani ei ole tarjota kaikenkattavaa yrittäjän opaskirjaa. Olen koonnut asiaan liittyvää tietoa yrityskeskuksista, kirjallisuudesta, haastattelemalla yrittäjiä sekä testauttanut asiantuntijoilla omaa toimintaideaani.