Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Huhtilainen, Heidi
Työn nimi: Kaupungilla - teollisen painokangasmalliston suunnittelu ja toteutus
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 63

Tiivistelmä:

Lopputyö on teolliseen tuotantoon suunniteltu freelancer-painokangasmallisto. Mallisto koostuu neljästäkymmenestä paperimallista sekä kirjallisesta osiosta. Malliston aiheena on ollut kaupunki. Kirjallisessa osiossa on tutkittu erilaisia tuotesuunnitteluprosessin teoreettisia malleja. Omaa mallistoa ja suunnitteluprosessia on analysoitu teoreettisten mallien sekä oman suunnittelupäiväkirjan avulla. Työssä on pohdittu myös kaupallisuutta, omaa taiteellista ilmaisua, sekä malliston eri tehtäviä ja arvoja.

Aineisto: Mallisto, kirjallinen osa
Asiasanat: Teollinen tekstiilisuunnittelu
Säilytyspaikka: Taik/Muotoilun osasto, Taik/Kirjasto
Salassapitoaika päättyy: Heti