Osasto: Muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Emaus, Terttu
Työn nimi: Naisten pukeutuminen Suomessa vuosien 1941-1949 välisenä aikana Omin käsin -lehden mukaan
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 124

Tiivistelmä:

Lopputyöni on kirjallinen tutkimustyö naisten pukeutumisesta sota- ja pula-aikana Suomessa. Tutkimusaineistonani olen käyttänyt omin käsin -lehtiä vuosilta 1941-1949. Lopputyö pohjautuu aiemmin tekemääni tutkielmaan "Tekstiileissä ja pukeutumisessa käytettävät korvaavat materiaalit". Taustatueksi olen lukenut sota- ja pula-aikaa koskevaa kirjallisuutta kyseiseltä ajanjaksolta.
Tutkimuksessani kartoitin Omin käsin -lehdissä esiintyvät kaikki naisten vaatteet ja asusteet, jotka kirjasin taulukoihin. Samalla tutkin, mistä naiset saivat materiaalit vaatteiden valmistamiseksi pula-aikana, jolloin kaikki mahdolliset tekstiilit ja vaatteet käytettiin uudelleen. Vaatteiden huolto oli ajankohtana tärkeätä, kuten ompelu- ja kirjontaohjeet, jotka olen kaavapalvelutoiminnan lisäksi kirjannut ylös.

Aineisto: Kirjallinen tutkimustyö
Asiasanat: Pula-aika, vaatteiden uudelleenkäyttö
Säilytyspaikka: Taideteollinen korkeakoulu
Salassapitoaika päättyy: