Osasto: Muoti-ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä:Ylinen Suvi & Virranniemi Pia Suvi
Työn nimi: Tiellä
Työn laji: Lopputyö

T I E L L Ä on Pia Virranniemen ja Suvi Ylisen yhteisen taiteellisen lopputyön kirjallinen osa. Se on prosessinkuvaus V E R S O T - teoksen toteuttamisesta taideteollisen korkeakoulun vuoden 2001 promootioon. Se oli yksi neljästä mediakeskus Lumen tiloihin rakennetuista tilateoksista, joiden läpi promootiokulkue vaelsi. Elokuvastudioon toteutetun teoksen tavoitteena oli tarjota elämyksellinenkokemus kulkueeseen osallistuneille sekä sitä valkokankaalta seuranneelle juhlayleisölle. Pia Virranniemi on ollut sivuaineopiskelijana lavastustaiteen osastolla. Hän on suunnitellut elokuvastudion tilallisen kokonaisuuden. Suvi Ylinen on suunnitellut tähän kuuluvan tekstiiliteoksen. Kirjallinen osa kuvaa työn eri vaiheita suunnittelusta lopulliseen totetukseen.Se käsittelee taiteellisen prosessin luonnetta ja käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Työssä tarkastellaan tilakokemuksen välittymistä promootioon osallistuneille lähetetyn kyselyn avulla.Vastaajien tulkintoja peilataan tekijöiden ajatuksiin. Kahden opiskelijan yhteisessä lopputyössä korostuu dialogin merkitys. Siinä avautuu lähtökohtia perusteellisemmalle tutkimukselle.

Aineisto: Produktio-osa, kirjallinen osa, videotaltiointi
Asiasanat: dialogi, installaatio, tilakokemus, tilataide
Säilytyspaikka: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto. Taideteollisen
Sivumäärä:
Salassapitoaika päättyy: