Osasto: Muoti-ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Vikman, Ulla-Maija
Työn nimi: Tilateos Mankkaan kouluun
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Tilateos Mankkaan kouluun on taiteellinen produktio, joka käsitti taidetekstiilisarjan suunnittelun ja toteutuksen. Mankkaan peruskoulun yläasteen uudisrakennuksen oli määrä valmistua vuoden 1991 lopussa. Espoon kaupunki tilasi koulun aulaan neliosaisen tekstiiliteoksen. Tilaussopimus allekirjoitettiin 22.5.1990 ja valmis teos kiinnitettiin paikoilleen 5.2.1992.

Ammatilliselta kannalta katsoen projekti edellytti ratkaisun etsimistä moniin taidetekstiilin suunnittelun keskeisiin ongelmiin. Lähtökohtina olivat kohdearkkitehtuurin ominaisuudet ja teosta katsovien ihmisten näkökulma. Oli otettava huomioon pitkän ja korkean aulatilan monimuotoisuus, sen materiaalit ja valaistus. Teos voidaan nähdä eri suunnilta, korkeuksilta ja etäisyyksiltä. Sen osien tulisi kestää tarkastelu myös erillisinä maalauksina. Tavoitteena oli löytää työlle ratkaisu, joka toimii esteettisesti sekä itsenäisenä taideteossarjana että osana arkkitehtonista tilaa.

Teoksen hahmottelu alkoi perspektiivikuvaan tehdyillä luonnoksilla rakennuksen ollessa vielä suunnitteluvaiheessa. Mittasuhteiden kokeilu tapahtui keskeneräisessä rakennuksessa kankaisten hahmomallien avulla. Lopullinen työ toteutui neljänä viskoosilankamaalauksena, kooltaan 90 cm x 370 cm. Lanka tilattiin ja se värjäytettiin kuuteen vaaleaan värisävyyn. Näiden sävyjen eri sekoituksista luotiin loimet. Ne maalattiin ja painettiin työpöydillä kylmäreaktiiviväreillä. Jokainen työn osa koottiin kolmesta päällekkäisestä lankapinnasta, joiden yläreuna oli liimattu alumiinilattaan. Latat pujotettiin teräsputkeen, joka ruuvattiin aulan katon ikkunarakenteisiin. Tuloksena on vapaasti tilaan putoavista langoista muodostuvien väripintojen sarja, jonka osat näkyvät toistensa takaa. Kussakin osassa on hallitseva värikenttä - keltainen, oranssi, punainen ja violetti - jota kapeiden palkkien vastavärit korostavat ja rinnakkaivärit säestävät. Kuidut elävät ilmavirrassa. Ilmastointikanavista tulevan puhallusilman suuntaa ohjaamalla voidaan säätää lankojen liikettä.

Teoksen useat piirteet ovat tunnusomaisia modernin tekstiilitaiteen valtavirroille. Se on tilatekstiili ja siinä on kudonnasta poikkeava rakenne. Materiaali on perinteinen - lanka. Taustalla on joitakin kansainvälisen tekstiilitaiteen 70-luvun tiennäyttäjiä, jotka rakensivat työnsä langoista sellaisenaan, kutomatta tai punomatta niitä.

Tekotapa on nykytekstiilitaiteessa tärkeä osa ilmaisua. Tässä käytetty tekniikka liittyy useaan tekstiiliperinteen juonteeseen. Idea sai alkunsa primitiivisestä eteläamerikkalaisesta estovärjätystä niiniviitasta. Lopputyössä käytetyn maalaustekniikan jälki muistuttaa kansanomaista ikat-lankavärjäystä, jossa lanka saadaan monivärisen kirjavaksi suojaamalla värjäysliemen vaikutukselta ne osat langasta, joiden ei haluta värjäytyvän. Tässä langan eri sävyt syntyvät tehokkaiden väripigmenttien ansiosta samanaikaisesti maalaamalla, eikä kymmeniä ikat-värjäykseen liittyviä sävykohtaisia värikylpyjä tarvita. Teoksessa maalauspohjat on koottu eriväristä langoista. Tämä optinen sekoitus liittyy modernin suomalaisen taideryijyn traditioon, jossa ryijynukkiin yhdistetään useita erisävyisiä lankoja pinnan syvyysulottuvuuden ja kolorismin virittämiseksi.

Jos tarkastelee teosta kuvataiteen esimerkkinä, se sijoittuu rajamaastoon. Vaikka maalaussarjan osat ovat tasomaisia, niiden pintastruktuuri ja sen liike tekee työstä kolmiulotteisen. Työn osia katsotaan eri suunnista ja yhdessä ne muodostavat tilaa. Siinä mielessä se on veistos. Teos on myös sarja maalattuja maalauksia. Graafisia piirteitä tulee lankojen pystyviivoituksesta. Käytetty materiaali ja tekijän koulutustausta sitovat ne taideteollisuuteen ja tekstiilitaiteeseen.

Lopputyön kirjallisen osuuden ohjaajana toimi estetiikan professori Arto Haapala. Raportissa kerrotaan, kuinka teoksessa käytetty kuitumaalaustekniikka löytyi kokeilujen tuloksena, ja miten tilaustyö Mankkaan kouluun sai alkunsa. Siinä käsitellään suunnittelun eteneminen lähtökohtien määrittelystä luonnosvaiheeseen ja hahmomallien arviointiin sekä kuvataan maalaussarjan toteuttaminen ja kiinnittäminen paikoilleen. Lopuksi pyritään arvioimaan työprosessia ja sen lopputulosta tarkastellen sitä myös osana tekstiilitaiteen traditiota. Dokumentin kuvallinen aineisto käsittää kopioita luonnoksista ja värikokeiluista sekä valokuvia kokeilumallivaiheesta ja valmiista tilateoksesta paikalleen sijoitettuna.

Aineisto: Neliosainen tekstiiliteos Mankkaan koululla Espoossa, kirjallinen dokumentti
Asiasanat: Taidetekstiili, tilatekstiili, tekstiilimaalaus
Säilytyspaikka: Muoti-ja tekstiilitaiteen osasto
Salassapitoaika päättyy: