Osasto: MTO
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Sillanpää Elina
Työn nimi: Tavasta nähdä tapaan tehdä - Itseanalyyttinen painokangasprosessi
Työn laji: Lopputyö

Tapa nähdä ohjaa tekemistä. Sen itseanalyyttinen tutkiminen on lopputyön punainen lanka. Produktiona ovat rajatut kankaanpainomenetelmällä kuvioidut kankaan palaset. Niillä ei toistaiseksi ole varsinaista funktiota. Työssä esitetään ehdotelmia kokoonpanoiksi. Ajatuksellista ympäristöä edustavat teoriat esteettisen elämyksen, näkökokemuksen ja kuvien merkityksestä. Kirjallinen osuus on tärkein, koska se kuvaa sitä visuaalisuutta ja ajatusmaailmaa, joka on tekemisen perustana. Kontekstina toimivat muotitaiteilijat Vivienne Westwood, Ray Kawakubo ja Alexander Van Slobbe sekä taiteilijat Robert Rauchenberg ja Joseph Beuys. Omaa tapaa nähdä ovat osoittamassa itse otetut valokuvarajaukset. Rajauksen sisältöä ja tarkoitusta selvitetään kuva-analyysin keinoin. Kuvallista kuva-analyysia käytetään painokankaan valmistamisessa joko suoraan visuaalisesti tai käsitteellisesti. Kuvarajauksen sisällöksi löytyivät jäljet ja muoto, jotka voidaan jakaa alakäsitteiksi ajallisuus ja kompositio. Kankaaseen ne siirtyvät painokangastekniikan ja materiaalin kautta. Mukaan tulevat vielä kankaan omat merkit kuten sen nurja puoli, hulpiot, leimat ja tuotemerkit. Lähtökohtana on ollut nuorisovaatetyylissä nykyisin suosittu Punk-tyyli. Sen eräänä ilmenemismuotona on perinteisten sääntöjen rikkominen. Tässä työssä se näkyy siten, että kankaanpainotekniikkaa sovelletaan vapaasti, jolloin sen olemassaolo nousee itsetarkoitukseksi. Kankaan olemus ja tekniikka itsessään antavat halutun muodon.

Aineisto: Kirja
Asiasanat: Näkökokemus, esteettinen elämys, kuva-analyysi, kankaanpainanta, punk
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 81
Salassapitoaika päättyy: