Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Rinne, Piia
Työn nimi: Index of Possibilities
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 55

Tiivistelmä:

Yhteinen lopputyö Noora Niinikosken kanssa

Lopputyömme produktio-osa käsittää viidenkymmenen vaatteen sarjan. Se on kahden suunnittelijan yhteistyönä syntynyt kokonaisuus, jossa yhdistyvät tekstiili- ja vaatetussuunnittelu. Osa vaatteista oli esillä Masters of Arts -näyttelyssä Taideteollisuusmuseossa kesällä 2002.

Suunnittelumme lähtökohtana oli koota runsaasti lähdemateriaalia, ainoana kriteerinä kiinnostavuus. Keräsimme materiaalia joulu-syyskuun 2001, Piia Suomessa ja Noora Japanissa. Joulukuussa postitimme toisillemme infopaketit, jotka koostuivat kuvista, luonnoksista ja kuvailevista ajatuksista. Tammikuussa 2002 yhdistimme erillään keräämämme materiaalin. Analysoimme kuvia ja niiden välisiä yhteyksiä. Tätä moninaisten asioiden rihmastoa aloimme työstää tekstiilin ja vaatteen muotoon tietämättä tarkalleen, mikä tulisi olemaan lopputulos.

Visuaalisia lähtökohtia olivat mm. runsaus, dekoratiivisuus, kansanperinne ja -taide, sattuma, arkkitehtuuri, stereotypiat, dada, venäläinen avantgarde, Sigmar Polke, tanssija Akarova, kukat ja vanhat muotokuvat. Luonnostelimme ideat pääosin materiaalikokeilujen kautta. Materiaalina käytimme puuvillaa, tylliä ja villaa. Työstimme tekstiiliä aplikoiden, värjäten, printaten ja kirjaillen,

Kirjallisessa osassa hahmotamme suunnittelufilosofiaamme lähtökohtina mm. seuraavat ajattelijat: John Cage, Agnes Martin, Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Mika Hannula, Gilles Deleuze ja Félix Guattari.

Yhteistyö
Työskentelyssämme kaikki tapahtuu asioiden välillä. Välitila on vuorovaikutustila, jossa ei ole olemassa yhtä määritelmää vaan joukko erilaisia variaatioita tulkinnoista. Yhteistyö on avoin epämääräinen tila, jossa voi syntyä kaikenlaisia kummallisuuksia ja mahdollisuuksia kuin "rikkinäisessä puhelimessa".

Rihmasto
Jokainen yksityiskohta vaikuttaa kokonaisuuteen. Ei ole olemassa pienempiä ja suurempia tekijöitä, vaan asioiden välinen synergia määrää kokonaisuuden muodon. Yhdistelmistä syntyvät mielikuvat ovat jatkuvasti muuttuvia, liikkuvia ajatuslinjoja. Työstämme moniulotteista rihmastoa, jossa kaikki lopulta liittyy kaikkeen.

Prosessi
Suunnittelumme on avoin prosessi. Siinä on määrätyt alkulähtökohdat mutta määrittelemätön päämäärä. Sitä tarkennetaan prosessin eri vaiheissa. Prosessi on aina kesken. Sillä ei ole lopullista muotoa. Kyse keskeneräisyydessä ei ole huolimattomuudesta tai tekemättä jättämisestä vaan toteutuksesta, jossa idea on jatkuvassa liikkeessä ja muutostilassa. Toteutukset, vaatteet, ovat välähdyksiä prosessista. Hyvän prosessin sisältö on luotava jatkuvasti uudelleen perustuen uusiin valintoihin. Kirjallinen osa on ote prosessin eräästä vaiheesta.

Kontrolloitu sattuma
Sattuman käyttö on työskentelymetodi ja hahmottuu sen vastaparin kontrollin kautta. Sattuma ei työskentelyssämme mekaanisesti johda "lopputulokseen". Tarkoitus on sattuman avulla laajentaa käsiteltävien asioiden mahdollisuuksia määriteltyjen pyrkimysten puitteissa.

Aineisto: kirjallinen osa ja cd
Asiasanat: naisten vaatetus, vaate- ja tekstiilisuunnittelun yhdistelmä, yhteistyönä suunnittelu
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: