Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto (MTO)
Koulutusohjelma: tekstiilitaide
Tekijä: Silvennoinen Päivi Pia Katriina
Työn nimi: kaksi verhoilukangasmallistoa SUOLTA
Työn laji: Lopputyö

Lopputyönäni olen suunnitellut kaksi teollisesti kudottua verhoilukangasmallistoa Kultaturve Oy:lle. Lopputyö on osa EU:n tukemaa pienten ja keskisuurten tekstiilialan yritysten ekologiseen tuotekehitykseen ohjaavaa Louhi-projektia. Mallistojen pääasiallisena materiaalina on yhteistyöyrityksen valmistama tupasvillalanka. Lopputyön kirjallisessa osuudessa käydään läpi teollisesti kudotun kankaan valmistuksen koko prosessi langankehityksestä valmiin tuotteen markkinointiin. Suunnittelutyön osuus käsittää kahdeksan (8) kuosia. Lisäksi lopputyöhön liittyy kangasesite Kultaturve Oy:lle. Kirjallisen osuuden lisäksi lopputyössä mukana näytekangaskirja suunnitelluista malleista.

Aineisto: kirjoitelma + kangasnäytekirja
Asiasanat: SUOLLA, tupasvilla, verhoilukangas
Säilytyspaikka: MTO:n arkistot
Sivumäärä: 100
Salassapitoaika päättyy: