Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Peltokallio Leena
Työn nimi: Rebirth
Työn laji: Lopputyö

Vanhojen vaatteiden käytön merkitystä muodin osana väheksytään usein. Se on kuitenkin ollut tärkeä osa pukeutumiskulttuurimme kehitystä ja vaikuttanut monien tyylisuuntien syntyyn. Lopputyössäni olen käsitellyt vanhoista vaatteista syntyneitä trendejä ja arvioinut kierrätysvaatteiden mahdollisuuksia vaatesuunnittelussa. Lopputyöni koostuu naistenvaatemallistosta ja sitä pohjaavasta kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osuudessa käsittelen malliston syntyyn vaikuttaneita tekijöitä vanhoihin vaatteisiin liittyvien historiallisten merkitysten kautta. Vanhojen vaatteiden historia jakautuu kahteen toisistaan selvästi erottuvaan aikakauteen: aikaan ennen ja jälkeen Toisen maailmansodan. Vanhat vaatteet kantoivat voimakasta köyhyyden leimaa aina 1950-luvulle asti. Rikkinäisyys, kuluneisuus, repaleisuus ja paikkaaminen vaatteissa kertoivat henkilön alemmasta sosiaaliluokasta ja hävettävästä köyhyydestä. Vasta sodan jälkeen syntyneet katu -ja nuorisomuodit antoivat ensimmäisen kerran uusia merkityksiä vanhojen vaatteiden käytölle. Nuorisoryhmät ilmaisivat niillä kapinaa keskiluokkaisia ihanteita kohtaan. Yhdysvaltain länsirannikolta 1960-luvulla alkunsa saanut hippiliike vaikutti merkittävästi vanhojen vaatteiden käytön räjähdysmäiseen leviämiseen. Hippien ekologiseen asenteeseen pohjautuva pukeutumiskulttuuri teki kierrätyksestä muodikasta. Käytetyt vaatteet levisivät 1970 -luvulla suurten massojen tietoisuuteen ja niistä tuli yleisesti hyväksytty vaihtoehto uuden muodin rinnalle. Punk ja 70 -luvun lamahenkinen pukeutuminen inspiroivat japanilaisia suunnittelijoita 80 -luvu

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 56
Salassapitoaika päättyy: