Osasto: Muoti- ja tekstiilitaiteen osasto
Koulutusohjelma: tekstiilitaide
Tekijä: Nordström Sari
Työn nimi: Kauniita unia!
Työn laji: Lopputyö

Produktio-osuus sisältää kaksi eri-ikäisille lapsille ideatasolla toteutettua kodintekstiilikonseptia. Kirjallisessa osuudessa pohdin suunnittelutyön taustoja, mm. lasten ja nuorten lisääntynyttä välillistä ostovoimaa. Heijastan syntyneitä ajatuksia vuodevaatekategoriaan, ja pohdin erityisesti pussilakanan roolia design- ja promootiotuotteiden välimaastossa.

Aineisto: mallikansio
Asiasanat: lapsi, kodintekstiili
Säilytyspaikka: MTO/tekstiili, Taik/kirjasto
Sivumäärä: 38
Salassapitoaika päättyy: