Osasto: MTO
Koulutusohjelma: tekstiilitaide
Tekijä: Koskelo Minna
Työn nimi: find, kudotun huonekalukangasmalliston tuotekehityshanke
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on kudotun huonekalukangasmalliston suunnittelu. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin K&H Annala Oy:lle. Malliston suunnittelun lisäksi lopputyöhön sisältyi myös markkinakartoitus, ennakkomarkkinointi, markkinointimateriaalin suunnittelu sekä lopputyönäyttelyn suunnittelu. Tuotekehityshanke alkoi tammikuussa 2000 ja päättyi osaltani lopputyönäyttelyyn Sanomataloon Mediatorille 4.-8.4.2001. Lopputyön ohjaajina olivat professori Helena Hyvönen ja sisustusarkkitehti Kimmo Varjoranta. Yhteyshenkilö K&H Annala Oy:ssä oli toimitusjohtaja Vesa Annala. Lopputyöni oli osa EU-rahoitteista Louhi-hanketta. Louhi-hanke oli Taideteollisen korkeakoulun Muoti- ja tekstiilitaiteen osaston koordinoima EU:n SME-yhteisöaloiteohjelmaan kuuluva projekti, jonka aiheena oli Pk-yritykset ja tekstiilikuitujen ekologinen tuotesuunnittelu ja tuotteistaminen. Lopputyöni pääpaino oli malliston suunnittelussa, sen tekemisessä tuotantoon sopivaksi. Tämä kirjallinen raportti kuvaa tuotekehityshankettani kaikkine työvaiheineen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta myöhemmin pystyn arvioimaan, mitkä työvaiheet on tarpeellista tehdä toisin myöhemmissä hankkeissa. Lopputyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen toisessa luvussa projektin aloitusta ja raportoin tekemästäni markkinakartoituksesta. Kolmannessa luvussa käsittelen tuotekehityshankkeen ideointia, jatkotyöstämistä ja prototyyppien tekemistä. Neljännessä luvussa kerron markkinatunnustelun tuloksista, valmiin malliston valinnasta sekä myyntipakkauksen ja näyttelyn suunnittelusta. Viides luku on loppuarviointia.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 92
Salassapitoaika päättyy: