Pvm: 1999

Osasto: Medialaboratorio

Tekijä: Sopo Sini

Työn nimi: SYNDICATES - henkilökohtainen viestintäympäristö pienryhmille

 

Lopputyöni design-osuus Syndicates! on lnternet-selaimessa toimiva, online-viestintäpalvelun demo. Palvelu on suunniteltu vastaamaan erityisesti pienryhmäviestinnän (n. 2-10 henkilöä) tarpeita. Se ei ole ryhmätyö- eikä vuorovaikutteinen oppimisympäristö, vaan vapaamuotoiseen oleskeluun ja kanssakäymiseen tarkoitettu ympäristö. Syndicates!-viestintäpalvelu merkitsee käyttäjilleen yksityisyyttä, vaivattomuutta ja viihtyvyyttä. Se mahdollistaa sekä reaaliaikaisen että viiveellä tapahtuvan viestinnän. Syndicates!-viestintäpalvelun avulla käyttäjät mm. juttelevat (chat), käyvät aihekohtaisia keskusteluja ja selailevat lnternetiä keskenään.

Lopputyöni kirjallinen osuus koostuu design-lopputyötä varten tekemästäni

1. taustatutkimustyöstä online- ja pienryhmäviestinnän aloilta

2. palvelun konseptista ja sen syntyyn vaikuttavien tekijöiden esittelystä

3. design-ratkaisujen ja prosessien dokumentoinnista

4. työskentelyn aikana käyttämieni projektinhallintamenetelmien esittelystä

Kirjallisen lopputyön tärkeimmät tulokset ovat ryhmän ja pienryhmän sisäisen viestinnän luonteen ymmärtäminen online-viestinnän kannalta sekä sopivan genren löytäminen Syndicates!-viestintäpalvelun kaltaiselle, eri viestintämuotojen ja -tapojen hybridille. Designin ja toteutuksen kannalta keskeisin saavutus on useiden viestintätekniikoiden sisällyttäminen yhteen kompaktiin palveluun. Tämä mahdollistui huolellisen informaatiosuunnittelun, käyttäjä- ystävällisen käyttöliittymän luomisen sekä asiantuntevan ohjelmoinnin ansiosta. Ryhmän jäsenten identifikaatio-keinojen, kuten myös palvelun personointimahdollisuuksien kehittely vastaavat osaltaan pienryhmäviestinnän asettamiin haasteisiin.

Tutkimusaineistona käytin sekä kirjallisia lähteitä että omaan kokemuspohjaani perustuvia havaintoja online-viestinnästä. Taustani lnternet-palvelujen suunnittelijana ja erilaisten viestintäpalvelujen ja -ympäristöjen (roolipelit, virtuaalimaailmat, ilmoitustaulut jne.) aktiivisena käyttäjänä antoivat minulle rikkaan tutkimusaineiston. Tärkeimmät kirjalliset lähteeni ovat sosiologian ja sosiaalipsykologian aloilta. Mm. Erwin Goffmanin, Sherry Turklen ja Judith Donathin tutkimukset tukevat omaa lopputyötäni.

Työskentelyn metodina käytin tehokasta projektinhallintaa (management) koko kirjallisen lopputyön laatimisen, design-prosessin ja tuotantovaiheen ajan. Aineiston hallinta ja aikataluttaminen tapahtuivat pääasiassa erillisen, projektinhallintatarkoituksiin suunnittelemani WWW-sivustojeni avulla . Design-lopputyö on toteutettu mm. visualisen-, informaatio- sekä ohjelmistosuunnittelun avulla. Pääohjelmointikielet ovat java ja HTML.

Lopputyön työryhmä koostui kahdesta henkilöstä. Lopputyön tekijän lisäksi ryhmään kuului ohjelmistosuunnittelija Mikko Köykkä, joka vastaa ohjelmistosuunnittelun lisäksi osittain myös informaatiosuunnittelusta.

 

 

Avainsanat: pienryhmäviestintä Internetissä, yksityisyys, "flaming", online-viestinnän keinot, design-projektin hallinta