Pvm: 17.03.1997

Osasto: Medialab

Tekijä: Piippo Petri

Työn nimi: CD-Flora, käyttöliittymän suunnittelu CD-ROM-ohjelmaan

 

 

CD-Floran tekemien on varsinainen lopputyöni, kahden vuoden työrupeama. Tässä kirjallisessa osuudessa raportoin sen tekemisen eri vaiheita. Alussa käyn läpi niitä perusperiaatteita, jotka kuu- luvat graafisen käyttöliittymän suunnitteluun. Sain ulkopuoliselta tilaajalta projektityön, jossa pääsin käytännön kautta perehtymään graafisen käyttöliittymän suunnitteluun. Itsenäisesti opiskellen ja käytännön kokeilujen kautta pystyin hyödyntämään IMIn tarjoamia mahdollisuuksia projektin toteuttamiseksi. Tilattu työ oli CD- ROMille toteutettu Suomen luonnon kukkivien kasvien määritys- ohjelma.

CD-Florassa on kuvamateriaalina käytetty beetavideolle kuvattuja kasveja. Siirsin noin 600 kuvaa videoita tietokoneelle, jossa muokkasin ne sopivaan formaattiin. CD-Flora on toteutettu ToolBook- multimediaohjelmalla. Projekti on tehty yhteistyössä kahdeksan biologin ja yhden ohjelmoitsijan kanssa. Itse vastasin käyttöliittymän suunnittelusta, joka piti sisällään graafista ja interaktion suunnittelua sekä hieman ohjelmointia. CD-Floraa tehdessäni halusin selvittää niitä mahdollisuuksia, jotka on tietokoneella toteutettavissa, verrattuna perinteiseen kirjaan.

 

Aineisto: 2 CD-ROM levyä, kirjallinen osa

Asiasanat: CD-ROM, käyttöliittymä, suunnittelu, kasvit