Pvm: 16.03.1997

Osasto: Media Lab

Koulutusohjelma: Media Lab

Tekijä: Orava Jukka Matti

Työn nimi: Luolamies näyttöpäätteellä

 

 

Lopputyön aiheena on kehittää digitaalisen sarjakuvan ilmaisua sekä demonstroida mahdollisia uusia kerrontatapoja ja -välineitä, uudistaa käsityksiä sarjakuvan mahdollisuuksista ja kehittää digitaaliseen foorumiin viestintäkeino sarjakuvatyylisen ilmaisun pohjalta.

Se koostuu produktio-osasta jo kirjallisesta osuudesta. Produktio-osa sisältöä multimediolla toteutetun sarjakuvaromaanin prologin, käyttöliittymän, käyttöliittymän esittelyosion ja produktiosan esittelyosan. Kirjallisessa osuudessa tarkastellaan niitä seikkoja joilla on merkitystä sarjallisen hypermediaa hyödyntävän ilmaisumuodon (digitaalinen sarjakuva) ja käyttöliittymän kehittämisessä. Sarjakuvan osalta tarkastellaan tekniikan ja ilmaisumuodon kehitystä ja tutkimusta. Rakenteesta etsitään niitä tekijöitä jotka vaikuttavat sarjakuvan lukemiseen ja ymmärtämiseen. Myyttitutkimuksesta johdetaan kerronnalle elintärkeät määritelmät Draaman rakenne ja toiminta, narratiivin merkitys, kerronnan rakenne ja toiminta sekä muistin toiminta narratiivin rakentumisessa. Varsinaisessa sarjakuvaesimerkissä dramaturginen rakenne esittelee kokijalle erään henkilökohtaisen narratiivin syntymisen. ilman järkevää loogista rakennetta Viestin vastaanotto häiriintyy. Kerronnan merkitykset muuttavat vuorovaikutteisen kerronnan muodoissa. Informaation järkevä rakenne ja sisältömaailman riittävä todellisuuspohja varmistavat viestinnän onnistumisen.

Nykyaikaisellakin kerronnalla on juurensa vanhoissa kerrontarakenteissa ja hahmoissa. kertojat vain muuttuvat. sarjakuvan kehitys kohti digitaalista hypermediaa vaati sarjallisten kuvallisten ilmaisumuotojen synteesiä. Multimedia ja hypermedia muuttavat sarjakuvan tuotantoprosesseja. Se muuttuu multimedian kaltaiseksi ja tuo mukanaan uusia työskentelytapoja ja valmistusmenetelmiä. Teknologian hyödyntämisen edellytyksellä on ohjelmien ja ilmaisun hallinto. Monipuolisen, useita työvaiheita jo osatuotantoja sisältävien projektien hallinto ilman kaiken kokoavaa tuotantokäsikirjoitusta ei ole järkevää. Käyttöliittymän suunnittelussa ollaan siirtymässä vuorovaikutteiseen suunnitteluun , jossa loppukäyttäjillä on oma roolinsa jo suunnittelu - ja tuotantovaiheessa. Myös digitaalisen viestinnän tulee olla tietoinen julkaisukanavansa maailmasta. Sopeutuvien käyttöliittymien rakentaminen mahdollistaa tälle suuremmat kontrollointimahdollisuudet niin materiaaliin kuin itse viestintätapahtumaan. Se laajentaa materiaalin käyttökohteita ja kohdeyleisöä sekä helpottaa useista eri lähtökohdista tapahtuvaa tulkintaa.

 

 

Aineisto: Kirjallinen osa ja Cd-rom: P.E.T.S käyttöliittymän osana P.E.T.S sarjakuvan prologia, käyttöliittymän esittelyosa

Asiasanat: sarjakuva, sarjallinen ilmaisu, hypermedia, interaktiivinen, käyttöliittymä, kerronta