Pvm: 17.3.1997
Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Piippo Petri
Työn nimi: CD-Flora, käyttöliittymän suunnittelu CD-ROM-ohjelmaan
Työn laji: Lopputyö

CD-Floran tekemien on varsinainen lopputyöni, kahden vuoden työrupeama. Tässä kirjallisessa osuudessa raportoin sen tekemisen eri vaiheita. Alussa käyn läpi niitä perusperiaatteita, jotka kuuluvat graafisen käyttöliittymän suunnitteluun. Sain ulkopuoliselta tilaajalta projektityön, jossa pääsin käytännön kautta perehtymään graafisen käyttöliittymiin suunnitteluun. Itsenäisesti opiskellen ja käytännön kokeilujen kautta pystyin hyödyntämään IMIn tarjoamia mahdollisuuksia projektin toteuttamiseksi. Tilattu työ oli CD-ROMille toteutettu Suomen luonnon kukkivien kasvien määritysohjelma.

CD-Florassa on kuvamateriaalina käytetty betavideolle kuvattuja kasveja. Siirsin noin 600 kuvaa videolta tietokoneelle, jossa muok-kasin ne sopivaan formaattiin. CD-Flora on toteutettu ToolBook-multimediaohjelmalla. Projekti on tehty yhteistyössä kahdeksan biologin ja yhden ohjelmoitsijan kanssa. Itse vastasin käyttöliittymän suunnittelusta, joka piti sisällään graafista ja interaktion suunnittelua sekä hieman ohjelmointia. CD-Floraa tehdessäni halusin selvittää niitä mahdollisuuksia, jotka on tietokoneella toteutettavissa, verrattuna perinteiseen kirjaan.

Aineisto: CD-ROM-levyjä 2 kpl, kirjallinen osa 42 s.
Asiasanat: CD-ROM, käyttöliittymän suunnittelu, kasvit
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 42