PVM: 21.10.1996
OSASTO: Medialaboratorio
KOULUTUSOHJELMA: MA in New Media
TEKIJÄ: Aki Kivelä
TYÖN NIMi: Destinies
TYÖN LAJI: Lopputyö

Destinies-demo on Internetiin toteutettu graafinen seikkailupelidemo, jonka pelaaminen tapahtuu selaimella. Demo koostuu selaimella suoritettavista asiakasohjelmista ja WWW-palvelimelle ohjelmoidusta tietokannasta. Pelimaailma; kuvat, iäänet jne. sisältyvät asiakasohjelmiin. Tietokantaa käytetään pelitilanteen säilyttämiseen pelitaukojen aikana.

Esittelen lopputyössäni toteutetun demon rakenteen ja toiminnan.

Destinesiä käsittelevät lopputöissään myös Pasi Hytönen (Destinies, vuorovaikutteinen fiktiosarja tietoverkkoon) ja Pekka Telivuo (Virtuaalimaailmat tietokoneympäristöissä).

AINEISTO: Kirjallinen lopputyöosuus liitteineen, WWW-palvelimelle sijoitettu demostraatio osoitteessa http://destinies.uiah.fi8080/
ASIASANAT: Vuorovaikutteinen fiktio tietoverkoissa, seikkailupelit, WWW-selaimet, CGI-rajapinta