PVM: 15.10.1996
OSASTO: MEDIALABORATORIO
KOULUTUSOHJELMA: MA in New Media
TEKIJÄ: PASI HYTÖNEN
TYÖN NIMI: DESTINIES - VUOROVAIKUTTEINEN FIKTIOSARJA TIETOVERKKOON
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Tämä lopputyö käsittelee multimedia-tekniikalla toteutettavan, vuorovaikutteisen kertomussarjan suunnittelua ja toteuttamista Internet-tietoverkkoon. Erityisesti tarkastellaan kdsikirjoittamista vuorovaikutteiseen tietoverkkomediaan.

Perinteisen käsikirjoittamisen mallit ja keinot eivät käytä hyväkseen interaktiivisten medioiden mahdollisuuksia. Mikäli vuorovaikutusta halutaan käyttää kerronnan välineenä, tulee vastaanottajan osallistumismahdollisuudet suunnitella huolellisesti etukäteen tukemaan kerrontaa. Tämä on hedelmällisintä fiktiossa, jossa kerronta voi tulla käyttäjää vastaan tarjoamalla mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen.

Interaktiivinen fiktio on ns. seikkailupeleistä.kehittynyt kerronnan muoto, jolla on mahdollisuudet tieto- ja digitaalitekniikan yleistyessä nousta elokuvien ja televisiosarjojen rinnalle. Puhtaan tekniikan kehittelyn rinnalla on tärkeää oppia hyödyntämään digitaalitekniikkaa ilmaisullisesti korkeatasoisella tavalla.

Tämä työ tutkii tuotekonseptin kautta käytännössä vuorovaikut-teista kerrontaa. Työhön on kuulunut viihteellisen tieteissarjan ideointi, suunnittelu, käsikirjoittaminen ja prototyypin tekeminen Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa. Erityisesti tämä työ on keskittynyt kokonaissuunnitteluun ja käsikirjoitukseen, joita on lähestytty hyödyntäen kokemuksia sekä perinteisistä, erityisesti audiovisuaalisista kerronnan muodoista, että aiemmista interaktiivisen fiktion tuotteista.

AINEISTO: Kuvaliite, 32 diakuvaa, WWW-demo medialaboratorion palvelimella: destinies.uiah.fi
ASIASANAT: Vuorovaikutteinen fiktio tietoverkossa, seikkailupelit, kerronta ja interaktiivisuus
SÄILYTYSPAIKKA: Medialaboratorio
SIVUMÄÄRÄ: 59