Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Uudet mediat
Tekijä: Pelo, Riikka
Työn nimi: Marinan Puutarha: Kertomuksen avaruuden käsikirjoittamisesta vuorovaikutteisessa tilateoksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 140

Tiivistelmä:

Marinan Puutarha on kertomus uudenvuodenaatosta runoilijan talossa Kiinalaisessa metsässä. Runoilija, Marinan yrittää kirjoittaa runoa rakastettunsa, Rainerin, kuoltua, mutta ei pysty löytämään sanojaan. Surutaloon saapuu vieras. Runoilijan tytär, Alja, pyytää vierasta auttamaan äitiään löytämään sanat, jotka tämä on kadottanut surussaan. Alja opettaa vieraalle leikin, jonka nimi on Sielun maantiede. Leikissä edetään runoilijan muistin maisemassa runojen eri väristen säkeiden avulla. Leikin aikana vieraalle käy ilmi, että Alja ei hyväksy äitinsä surua, vaan vaatii tätä muistamaan toisen menetyksen, toisen kuoleman seitsemän vuotta aikaisemmin. Alja haluaa viedä äidin kohti näitä muistikuvia, Marina taas haluaa palata yhteisiin, kirjeissä jaettuihin hetkiin kuolleen rakastetun kanssa. Yön aikana runoilija kirjoittaaa lopulta runonsa. Se millainen runo valmistuu, riippuu vieraasta ja Sielun maantieteestä, sanoista joita hän on runoilijalle antanut.

Kertomus Marinan Puutarhassa on käsikirjoitettu toteutettavaksi vuorovaikutteisena tilateoksena. Teos on kertomuksellinen maisema neljälle äänelle ja kertomukseen vieraan roolissa osallistuvalle katsojalle, kuvittelijalle. Teos pohjautuu Marina Tsvetajevan runouteen ja saksankielestä teosta varten kääntämääni Tsvetajevan ja Rainer Maria Rilken väliseen kirjeenvaihtoon.

Lopputyöni taiteellisena osiona esitän Marinan Puutarhan kertomuksellista, että sen vuorovaikutteista ja tilallista muotoa palvelevan käsikirjoituksen sekä sen audiovisuaalisen liitteen. Kirjallinen osioni koostuu kolmen esseen kokoelmasta. Esseet valottavat teoksen kerronnallista teemaa ja siihen liittyviä tutkimuksellisia, vuorovaikutteisen dramaturgian lähtökohtia sekä näistä kysymyksistä avautuvia havaintojani tekijänä teoksen käsikirjoitusprosessin aikana.

Tutkimuksellisena lähtökohtana Marinan Puutarhan dramaturgialle on käsitys vuorovaikutteisesta kerronnasta tilallisesti hahmottuvana ja järjestettävänä kertomuksen muotona vastakohtana lineaarisesti, ajallisesti järjestyvälle kerronnalle. Käsittelen teoksen tilaa kuitenkin nimenomaan siitä avautuvan ajan, sen kuviteellisen avaruuden ja siinä tapahtuvien kohtaamisten kautta ja lähestyn vuorovaikutteisen kerronnan dramaturgiaa tarkastelemalla sitä millä tavoin lukijan, katsojan tai käyttäjän aika dramatisoidaan osaksi kertomusta ja sen tapahtumista muun muassa Emmanuel Levinasin eettistä aikaa käsittelevien filosofisten näkemysten sekä eräiden mediataideinstallaatioiden tulkinnan kautta. Väitän että vuorovaikutteisessa kerronnassa vastaanottajan roolia tulisi ajatella siitä käsin, että hän on vastuullinen kertomuksen kulusta ja sen henkilöhahmoista sen sijaan, että katsojalle luotaisiin tunne vapaudesta toimia kertomuksen maailmassa.


Aineisto: Kirja (esseekokoelma ja käsikirjoitus) ja cd-rom
Asiasanat: käsikirjoittaminen, epälineaarinen kerronta, vuorovaikutteinen dramaturgia, runous, eettinen suhde, tilateos, Marina Tsvetajeva,
Säilytyspaikka: Medialaboratorion kirjasto
Salassapitoaika päättyy: