Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Uusi Media
Tekijä: Lavinen, Satu
Työn nimi: 30 - love
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 62

Tiivistelmä:

Lopputyöni "30 - love" on 3D-animaatio.
Se käsittelee tennistä, ahneutta, kyseenalaista ystävyyttä ja sitä, kuinka liilojen, puolimilitanttien toimistotuolien kohtaaminen voi muuttaa erään viattoman Baarijakkaran kohtalon.
Perspektiivi, joka on 3D-ohjelmistojen perustavanlaatuinen ominaisuus, hylätään, tai sitä käytellään mielivaltaisesti yhdistelemällä keskenään eri perspektiiveissä/projektioissa kuvattuja elementtejä. Kuvat vaihtelevat vapaasti kaksiulotteisen, tapettimaisen pinnan ja kolmiulotteisen tilan välilla.
Kirjallisen tutkielman ensimmäisessä osassa teen katsauksen niihin tekijöihin, ominaispiirteisiin tai teoksiin, jotka viime kädessä johtivat tämän teoksen syntyyn sekä ilmiöihin, joita halusin tutkia teoksen puitteissa. Toisessa osassa on yleisluontoinen projektikuvaus, jossa käyn läpi teoksen työvaiheet ja kolmannessa osassa keskityn pohtimaan projektin aikana tehtyjä havaintoja sekä työmetodien osalta, että omasta taiteellisesta työskentelystäni.Aineisto: DVD, kirjallinen tutkielma
Asiasanat: asiasanat: 3D, animaatio, elokuva, kompositio, kompositoiminen, kuvatila, perspektiivi, surrealismi
Säilytyspaikka: Medialaboratorio
Salassapitoaika päättyy: --