Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Uusi media
Tekijä: Lankoski, Petri
Työn nimi: Vallan jäljet - lähtökohtia pelin ja draamallisen tv-sarjan yhdistämiseen.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 70

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee pelin ja tarinan yhdistämistä television kontekstissa. Lähtökohtana on Vallan jäljet -konsepti, jossa draamallinen televisiosarja ja peli on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Katsoja voi valita haluamansa osallistumisen tason: Sarjaa voi katsoa pelaamatta, peliä voi pelata katsomatta sarjaa tai pelaamisen ja sarjan seuraamisen voi yhdistää.
Peliä ja sarjaa yhdistää sama kuvitteellinen maailma. Sarjaa seuraamalla on mahdollista saada vihjeitä siitä, miten pelissä voi menestyä. Toisaalta pelin tapahtumat voivat vaikuttaa sarjan tapahtumiin: sarjassa esiintyvien sivuhenkilöiden kohtalot voivat määrittyä pelin tapahtumien perusteella.
Konseptin testaus antoi todisteita siitä, että sarjaan peliä varten piilotettuja vihjeitä voidaan käyttää pelin ja sarjan yhdistämiseen. Pelin vaikutukset sarjaan pitää tehdä hyvin näkyviksi, jotta pelaajat huomaavat ne. Sarjan seuraaminen, testauksessa sarjakuvamuotoinen jatkotarina, tekee pelistä mielenkiintoisemman kuin mitä peli olisi ilman sarjaa. Testauksen perusteella peli ja sarja kokonaisuutena on mielenkiintoisempi kuin peli yksinään.

Aineisto: Kirjallinen tutkielma
Asiasanat: tietokonepelit, televisio, tarinat, narratiivinen tulkinta, intertekstuaalisuus
Säilytyspaikka: Kirjasto, Medialaboratorion kirjasto
Salassapitoaika päättyy: