Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2003

Medialaboratorio
Linkola Jouni: Shopping Guide to Future - demonstraatio tiedostavan kuluttajan päivittäistavarakaupasta.
Honkakorpi Marja: Infodesignia Ateneumissa - Infonäyttöuudistukse suunnittelu ja toteutus.
Lankoski Petri: Vallan jäljet - lähtökohtia pelin ja draamallisen tv-sarjan yhdistämiseen.
Kanninen Matti: Multimodaalisuus käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmasta - Graafisen ja puhekäyttöliittymän symbioosi.
Kauppila Tutta: SEARCHING FOR DESIGN METHODS. An Excursion to Design Methods and Analysis of the Change Process in EMO Organization.
Pasanen Jussi: Gaining control of events in situated training simulation - Re-engineering Piste journalist simulator software.
Jóakimsdóttir Anna Maria: Regissörens ansvar i ett traditionellt filmdrama i jämförelse med ett interaktivt filmdrama.
Puustinen Riikka: Bank in a pocket - Approaches to design problems of a mobile banking service.
Norrena Markus: The Serendipity of Colliding Multimedia.
Hanelius Pekka: Tietoyhteiskunta kaikille - valtoneuvoston www-sivustojen esteettömyyden arviointi