Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Honkakorpi, Marja
Työn nimi: Infodesignia Ateneumissa - Infonäyttöuudistuksen suunnittelu ja toteutus
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 72

Tiivistelmä:

Lopputyöprojektini aiheena oli uudistaa Ateneumin taidemuseon infonäytöt konseptista visuaaliseen ilmeeseen. Työprosessiin kuului suunnittelutyö ja hankkeen konkreettinen toteuttaminen.

Painopisteenä infonäyttöjen kehittämisessä oli museon tiedotukselliset tarpeet, mahdollisuus helppoon ja nopeaan päivittämiseen sekä informaation esittäminen käyttäjäystävällisessä muodossa. Ateneumin taholta tuli myös toive, että näyttöjen design kuvastaisi Ateneumin tunnelmaa ja henkeä.

Pohdin työssäni muun muassa sitä, miten ihminen havainnoi ympäristöään, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen huomion kiinnittymiseen ja hänen tarkkaavaisuuteensa, miten ja millaisen tiedon omaksuminen infonäytöistä olisi optimaalisinta ja miten tämä kokemus lisäisi katsojan kiinnostusta museota kohtaan. Kirjallisen raporttini tavoitteena on kuvata suunnitteluprosessin taustoja sekä perustella tekemiäni ratkaisuja.

Aineisto: Kirjallinen osio, CD-ROM
Asiasanat: infonäytöt, infodesign, informaatiosuunnittelu, käyttäjälähtöisyys, käytettävyys, saavutettavuus, talotyyli
Säilytyspaikka: Medialaboratorio
Salassapitoaika päättyy: