Osasto: Medialab
Koulutusohjelma: TaM uusi media
Tekijä: Hanelius, Pekka
Työn nimi: Tietoyhteiskunta kaikille - valtoneuvoston www-sivustojen esteettömyyden arviointi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 81

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee verkkopalvelujen esteettömyyttä julkishallinnon kontekstissa. Lähtökohtana ovat Euroopan unionin yhteinen tietoyhteiskuntapolitiikka, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on kaikkien kansalaisten osallisuus tietoyhteiskuntaan. Tämä edellyttää kaikille käyttäjäryhmille - myös vammaisille ja ikääntyneille esteettömiä verkkopalveluita. Euroopan unionissa on virallisesti todettu www:n kehittäjäyhteisön W3C:n WAI-suositukset verkkosivujen esteettömyyden kansainväliseksi de facto standardiksi ja EU:n yhteiseksi www-palvelujen esteettömyysstandardiksi.

Suomi on tietoisesti yrittänyt profiloitua johtavana tietoyhteiskuntana. Selvitän työssäni EU:n ja Suomen tietoyhteiskuntapolitiikkaa sekä tutkin noudattavatko ministeriöiden, valtioneuvoston ja sen yhteydessä toimivan Oikeuskanslerinviraston www-sivustot WAI-suosituksia.

Tein sivustoille validaattoritestin kahden www.ssä toimivan ilmaisen validaattoripalvelun avulla, joista toinen vertaa sivuilla käytettyä merkintätapaa voimassaolevaan html-merkintäkielen standardiin ja toinen html-kieleen perustuviin WAI-suosituksiin. Lisäksi testasin sivustot graafisella selaimella ja tekstiselaimella.

Tutkimuksessani päädyin siihen, että yhdenkään tutkitun organisaation sivusto ei täytä WAI-suosituksia. Työssäni annan suosituksia siitä, kuinka tutkittujen sivustojen esteettömyyttä pitäisi kehittää.

Aineisto:
Asiasanat: esteettömyys, saavutettavuus, tietoyhteiskunta, julkishallinnon verkkopalvelut
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: