Avdelning: Media Lab/University of Art and Design
Utbildningsprogram: Interaktiv Dramaturgi - Filmregi (IAN)
Författare: Anna María Jóakimsdóttir
Arbetets titel: "Regissörens ansvar i ett traditionellt filmdrama i jämförelse med ett interaktivt filmdrama"
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 58

Resumé:

Mitt slutarbete behandlar Regissörens ansvar att berätta historier som speglar en världsbild utifrån personliga iaktagelser. En världsbild som skildrar människans verklighet och ärliga strävan. Därigenom skapa konstruktiva berättelser för läsaren/mottagaren. Detta manifesteras i ett manus för ett interaktivt filmdrama och i en reflekterande essä.

Material: Manus till en interaktiv film och en reflekterande essä - Final Thesis MA
Ämnesord: Regissörens röst, Inre historier, Människovärde, Kärlek, Konstnärens ansvar, slumpen
Förvaras vid: UIAHs bibliotek och i Medialaboratoriets arkiv
Sekretesstiden går ut: