Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: Muuntokoulutus
Tekijä: Tenhunen Juhani
Työn nimi: Suomen linnut CD-Facta päivitysprosessi
Työn laji: Lopputyö

Digitaalisen median päivitysproblematiikkaa ei juurikaan ole tutkittu. Tuotteiden ja palvelujen tuotekehittelyä koskevassa kirjallisuudessa sivutaan jatkuvan kehitysprosessin merkitystä. Päivityksen merkitys digitaalisen median sisällön tuotannossa korostuu, kun uuden tyyppisiä tietoa hyödyntäviä laitteita ilmestyy markkinoille. Lisäksi tuotteiden elinkaari näyttää yleisesti olemaan lyhenemään päin. Suomen linnut CD-Factan päivitysprosessi on tapausselostus, jonka kautta voidaan tuoda esiin päivitysprosessin erityispiirteitä ja valaista niitä seikkoja, jotka päivityksessä ovat olennaisia. Tietosisältöisten teosten päivitysprosesseista löytyy yhteneväisyyksiä monilta osin riippumatta niiden jakelumediasta. Tässä selostuksessa raportoidaan teoksen Suomen linnut CD-Facta päivitysprosessi sekä arvioidaan suunnitelmien toteutumista. Lopuksi arvioidaan projektinjohtamista ja projektin suhdetta kustannusyhtiön organisaatioon: voiko hierarkkisessa organisaatiossa tehdä luovia projekteja?

Aineisto:
Asiasanat: päivitys, Suomen linnut, organisaatio, projektiorganisaatio,
Säilytyspaikka: Medialaboratorion kirjasto
Sivumäärä:
Salassapitoaika päättyy: