Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Nuutinen, Christer
Työn nimi: Tingelis-tangelis-puutarha
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 30

Tiivistelmä:

Opinnäytetyön kirjallinen osuus käsittelee kolmen erilaisen mediataideteoksen äänten ja musiikin tekemiseen liittyneitä prosesseja tehtävään pyydetyn äänisuunnittelijan näkö- kulmasta. Kerron projektien asettamista vaatimuksista ja niiden antamista opetuksista.

Aluksi kerron hieman "äänihistoriastani" eli siitä, miten kiinnostukseni äänien ja musiikin tekemiseen syntyi. Tämä osuus valottaa myös valitsemieni työvälineiden ja -menetelmien taustaa.

Seuraavaksi kerron yleisesti suunnitteluni lähtökohdista ja tarkastelen sitten valitsemiani teoksia kronologisessa järjestyksessä. Esittelen teoksen synopsiksen ja rakenteen ja käyn lyhyesti läpi sen suunnittelun. Yksityiskohtaisemmin kerron oman työprosessini ja käyt- tämäni metodit kutakin teosta koskien.

Yhteenvedossa pohdin, mitä olen oppinut. Tämän jälkeen luodaan vielä lyhyt katsaus tulevaisuuteen.

Aineisto: CD-ROM-levy, tekstitulosteet
Asiasanat: Taiteellinen ja tekninen äänisuunnittelutyö, mediataide, sähkömusiikki, äänitehosteet
Säilytyspaikka: TaiK
Salassapitoaika päättyy: