Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma:
Tekijä: Kokko, Jaana
Työn nimi: Kertomuksen avoimeksi jättämisestä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 56

Tiivistelmä:

Mediainstallaatio koostuu kolmesta elementistä: videokuvasta, tietokoneella ohjatusta marionetista ja ääniraidoista. Näiden elementtien avulla työ tarkastelee hetken läsnäoloa ja muistia, niiden erilaista liikettä ajassa. Aika kutoutuu muistista ja hetkestä; nykyisyys on menneisyydestä erottamaton.

Asettamalla lapsen (video) ja vanhuksen (nukke) samaan tilaan haluan tuoda esille teoksessa ajatuksia elämän syklisyydestä. Lapsi ja vanhus, niiden liike ja liikkeen vaatiman aika sekä heidän välinen, irrallinen, muistinvarainen keskustelu, ovat valintojani elämän (elävän) ja kuolevaisuuden samanaikaiseksi esittämiseksi.

Tekstiosa lopputyöstä koostuu raportista ja teoksen tematiikan pohdinnoista.

Aineisto: Teksti ja kuvat
Asiasanat: Installaatio, media, aika, tila, muisti
Säilytyspaikka: medialabin kirjasto, taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: