Osasto: Media Laboratorio
Koulutusohjelma: Uudet Mediat
Tekijä: Kallio Juhana
Työn nimi: Carpenter's Garden : A design palette for construction
Työn laji: Lopputyö

Tietokoneavusteisen käsitesuunnittelun prototyyppi jossa esitetään metodologia uusien suunnittelukäsitteiden ja luokkien tuottamiseen itseorganisoituvien karttojen avulla. Työssä on myös konsepti itse suunnitteluprosessista ekologisena prosessina. Ekologinen suunnittelu on työkalun keskeisin taustatekijä. Tämä prosessi perustuu systeemitieteen, kompleksisuusteorian ja keinoelämän periaatteisiin. Suunnitteluprosessin rakenne määrittyy ensisijassa em. austatieteissä, bricolagessa ,rakennetun ympäristön hahmokielessä ja reflektiivisessä suunnitteluteoriassa olevien analogioiden kautta. Suunnittelukäsitteet esitetään kolmiulotteisessa virtuaalisesssa maailmassa karttana joka kuvaa luokkien keskinäisiä semanttisia suhteita.

Aineisto: teksti, CD-Rom
Asiasanat: SOM , design language , bricolage , pattern, category, design space , 3d , virtual world
Säilytyspaikka: Taik
Sivumäärä: 66
Salassapitoaika päättyy: 31.05.2002