Osasto: Media Lab
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Viikari Timo
Työn nimi: Elokuvantaju
Työn laji: Lopputyö

Elokuvantaju on elokuvantuotannon opiskeluun tarkoitettu WWW-pohjainen oppimateriaali, jossa otetaan huomioon viittomakielisen vähemmistön erityistarpeet. Se sisältää materiaalia elokuvatuotannosta kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja viittomakielellä sekä lyhyen japaninkielisen johdannon. Materiaali koostuu pääasiassa elokuvatuotannon käsitteiden esittelyistä, jotka toimivat samalla johdantoina lisämateriaaliin palvelussa tai muualla verkossa. Määritelmien yhteydessä on lukuisia video- tai kuvaesimerkkejä, joiden avulla on helppo ymmärtää, mitä käsitteillä käytännössä ja konkreettisella tasolla tarkoitetaan. Palvelun suunnittelussa on huomioitu erityisesti sen helppokäyttöisyys. Oppimateriaalia hahmotetaan kahdella eri tavalla: Kaksiulotteinen käsitekartta mahdollistaa laajan tietoaineksen hahmottamisen yhdellä silmäyksellä ja näyttää asioiden välisiä suhteita tilassa. Muokattu sanahaku ymmärtää tietosisällön hierarkian ja mahdollistaa esimerkiksi haun kohdistamisen tiettyyn elokuvatuotannon osa-alueeseen tai tietyn kokonaisuuden listaamisen esittelyineen. Lopputyö koostuu pääasiassa toteutetusta palvelusta, ja kirjallisen osuuden tarkoituksena on toimia projektin dokumentaationa sekä valottaa prosessia ja kehitystä, joka on johtanut valmiin palvelun syntymiseen.

Aineisto: WWW-palvelu (http://elokuvantaju.uiah.fi/)
Asiasanat: elokuvantaju,www,oppimateriaali,elokuva,elokuvatuotanto,saavutettavuus,etäopetus,viittomakieli
Säilytyspaikka: Kirjasto (Taik)
Sivumäärä: 74
Salassapitoaika päättyy: -