Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Mantere Misha
Työn nimi: Approaches to openness
Työn laji: Lopputyö

Työlläni on kaksi lähtökohtaa, omaan työkokemukseeni pohjautuva ja teoreettinen. Informaatiosuunnittelijan työssäni vuosina 1998-2000 kiinnitin huomiota siihen, miten organisaatioiden luomaa informaatiota ei usein anneta ulkopuolisten käyttöön vaikka digitaalisten kopioiden saataville asettaminen ei aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia. Työni teoreettinen lähtökohta, Paul Evansin ja Thomas Wursterin teos Blown to Bits (2000), esittää, että verkkoteknologiat ja sisältöstandardit mahdollistavat entistä laajempien vastaanottajaryhmien saavuttamisen ilman viestittävän sisällön 'rikkauden' tai monipuolisuuden menetystä. Tarkastelen näitä lähtökohtia kolmesta eri näkökulmasta: Ensinnäkin tarkastelen erilaisia vaihtoehtoja antaa informaatiota (tai joitakin sen versioita) ilmaiseksi, sekä mahdollisuutta antaa informaatiota vapaaseen käyttöön ja edelleenkehittelyyn 'open content'-ajattelun mukaisesti. Toiseksi esittelen yksinkertaisen suunnittelumallin, joka avulla voidaan tarkastella käyttäjien informaatiotarpeita niitä vastaavien dokumenttien julkisuutta (ts. sitä, ovatko dokumentit saatavilla vai eivät). Kolmanneksi esitän filosofi Paul Gricen ajatuksiin perustuvan suunnittelumallin, joka voisi antaa suuntaa informaation julkistamiselle. Gricen malli on alunperin suunniteltu keskustelun puheenvuorojen tulkintaan, mutta esitän, että sitä voisi käyttää ainakin ajatustyökaluna digitaalisen julkaisuprosessin ohjaamisen.

Aineisto: englanninkielinen kirjallinen lopputyö, 75 sivua
Asiasanat: open content, avoimuus, informaatiosuunnittelu
Säilytyspaikka: Medialaboratorio
Sivumäärä: 75
Salassapitoaika päättyy: -