Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media, Muunto 99
Tekijä: Hannula-Stenqvist Kirsi
Työn nimi: Digitaalinen televisio aloittaa 27.08.2001 - mikä on interaktiivisuuden rooli? Interaktiivisten sisältöpalvelujen merkitys maanpäällisen digi-tv:n aloitusvaiheessa Suomessa. Toimijoiden näkemykset suhteessa katsojien odotuksiin.
Työn laji: Lopputyö

Tutkimus tarkastelee interaktiivisten sisältöpalvelujen toteutumista maanpäälliseen jakelujärjestelmään perustuvan digi-tv:n aloitusvaiheessa Suomessa syksyllä 2001. Tavoitteena on selvittää, kohtaavatko digi-tv-toimijoiden suunnittelemat vuorovaikutteiset palvelut katsojien odotukset. Tutkimus on kvalitatiivinen ja keskittyy palvelujen tuottajaan. Tutkimuksessa on haastateltu kaikki toimiluvan-haltijoiden ja YLEn digi-tv-kanavien vetäjät (yhteensä 13) maalis-huhtikuussa 2001. Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa on kartoitettu kanavien suunnittelemaa sisältötarjontaa ja sitä, kuinka tärkeänä toimijat pitävät vuorovaikutteisuutta oman kanavansa menestymiselle ja toisaalta koko digi-tv:n tulevaisuudelle. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu yleisötutkimusaineistoa ja verrattu katsojien käsityksiä vuorovaikutteisten palvelujen kiinnostavuudesta toimijoiden näkemyksiin. Tutkimus osoittaa, että yli puolet toimijoista pitää digi-tv:n aloitusta 27.8.2001 liian aikaisena, syynä vastaanotinten puuttuminen markkinoilta. Toimijoiden näkemys oli yleisesti, että "digiboxeja" ja digitelevisioita saadaan kauppoihin aikaisintaan lokakuun alussa. Elokuun loppuun suunniteltu digi-tv:n lanseeraus kutistunee toiminnan aloituspäiväksi, ja varsinainen markkinoinnillinen lanseeraus siirtyy joulukuun alkuun. Palvelut käynnistetään syksyn aikana vaiheittain.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 99
Salassapitoaika päättyy: