Osasto: Medialab
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Haaslahti Hanna
Työn nimi:
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni koostuu kahdesta tanssia käsittelevästä teoksesta, joista toisessa on lineaarinen ja toisessa epälineaarinen rakenne. Teoksia yhdistää tanssin lisäksi myös aihe. Koreografiat käsittelevät muistoja, jotka ovat vaikuttaneet tanssijoiden henkilöhistorian ja oman identiteetin syntyyn. Halusin tutkia miten sama aihe muokkautuu kahden eri median kautta itsenäisiksi teoksiksi. Lisäksi minua kiinnosti mitä erovaisuuksia syntyy interaktiivisen ja lineaarisen teoksen kokemuksellisuudessa, mitkä sisällöt ja esittämisen tavat sopivat mihinkin mediaan. Halusin selventää itselleni myös rakenteita ja sisältöjä, joista vuorovaikutteisuus oli kehittynyt. Prosessin lopputuloksena syntyi interaktiivinen tanssi-installaatio ja tanssielokuva, joiden molempien nimenä on -Falling through the force of gravity-. Teosten nimi viittaa Miltonin

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 36
Salassapitoaika päättyy: