Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: M. A. in New Media
Tekijä: Salminen Tomi
Työn nimi: Geneesys -- katsaus kolmiulotteiseen keinoelämään nyt ja hahmotelmia tulevaisuudesta
Työn laji: Lopputyö

Keinoelämä (artificial life) on uusi tieteenala, jonka päämääränä on luoda keinotekoisia järjestelmiä, joilla on biologisen elämän kanssa yhteisiä ominaisuuksia. Keinoelämän historia alkaa soluautomaattien parissa tehdystä työstä, ja uusimmat edistysaskeleet liittyvät fysikaalisesti mallinnettuun, kolmiulotteiseen keinoelämään ja kokonaisten ekosysteemien simulointiin. Kolmiulotteisen keinoelämän sovellus- ja tutkimusmahdollisuudet kasvavat tietokoneiden laskentakapasiteetin tahdissa. Uusi hahmottelemani keinoelämäprojekti, Geneesys, pyrkii yhdistämään aikaisempien keinoelämäjärjestelmien parhaat puolet ja lisäämään uusia, tavoitteena aikaisemmin saavuttamattoman kompleksisuustason virtuaalinen ekosysteemi.

Aineisto: kirjallinen työ
Asiasanat: keinoelämä, mallinnus, kolmiulotteisuus
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 36
Salassapitoaika päättyy: