Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Mielonen Samu Mikael
Työn nimi: Deviant Design
Työn laji: Lopputyö

Työ käsittelee suunnittelijan mahdollisuuksia ottaa omat arvot mukaan keskeisemmäksi osaksi suunnitteluprosessia ja pyrkiä tämän kautta kehittämään itsensä kannalta mielekkäämpiä sekä potentiaalisesti poikkeavia ratkaisuja. Tätä päämäärää varten työssä kuvataan evoluutioteorioihin ajatukseltaan pohjautuva suunnitteluprosessin malli (deviant design), jota voidaan käyttää suunnittelutyössä. Mukana on esimerkinomainen suunnittelumallin läpikäynnin kuvaus ja tämän prosessin sekä syntyneiden ratkaisujen vertailu perinteisemmällä tavalla tehtyyn työhön. Työ on luonteeltaan kirjallinen prosessikuvaus suunnittelumallin luomisesta ja soveltamisesta.

Aineisto: englanninkielinen kirjallinen lopputyö, 99 sivua
Asiasanat: design, suunnittelu, arvot, evoluutioteoria, tuote-evoluutio
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Sivumäärä: 99
Salassapitoaika päättyy: julkaisuva