Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma:
Tekijä: Lappalainen Kai Eerik
Työn nimi: Giant Steps
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni Giant Steps on neliminuuttinen 3D-tietokoneanimaatio Itämeren tilasta. Tarkemmin sanottuna elokuva käsittelee ihmisen ja Itämeren suhdetta, mutta on johdonmukaista väittää aiheena olevan ihmisen suhde luontoon yleensä. Giant Steps keksittiin ja kirjoitettiin alunperin osaksi Pelastakaa Itämeri-projektia, jonka tarkoituksena oli tuottaa 52 Itämeren saastuttamista vastustavaa elokuvaa. Käsikirjoituksia ja niistä toteutettavia elokuvia piti kerätä kaikista Itämerta ympäröivistä maista. Projekti ei ole ainakaan jouluun 2000 mennessä toteutunut. Lopputyön kirjallisessa osassa kerron edellämainittujen taustojen lisäksi käsikirjoituksen kehityksestä, elokuvan visuaalisen ilmeen hahmottumisesta ja 3D-animaatioelokuvan teknisestä toteutuksesta. Keskityn lähinnä tämän animaation ominaispiirteisiin, en niinkään 3D-animaation yleisiin lainalaisuuksiin. Kirjallisessa osassa painotan myös yhteistyötä toisen käsikirjoittajan, elokuvaajan, elokuvaleikkaajan ja äänisuunnittelijan kanssa.

Aineisto: 1kpl videokasetti, 1kpl kirjallinen osa
Asiasanat: 3D-animaatio, Itämeri, saumattomuus, yhteistyö
Säilytyspaikka: Medialaboratorion kirjasto
Sivumäärä: 45
Salassapitoaika päättyy: