Osasto: Medialaboratorio
Koulutusohjelma: MA in New Media
Tekijä: Knuutila Tomi
Työn nimi: Collagerator
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni (käytän nimiä mediatulkki ja collagerator) on interaktiivinen multimediataideteos, jonka avulla käyttäjä voi koostaa kolmitasoisia kollaaseja. Kollaasit koostetaan valitsemastani ja käsittelemästäni kuva-aineistosta näppäimistöä käyttäen. Valmis kollaasi on myös mahdollista tulostaa ja / tai tallentaa Internetiin palvelimelle. Työ on ollut esillä Continent -näyttelyssä Helsingissä ja Brysselissä. Osoitteessa http://www.imal.org/collagerator/ voi käydä katsomassa internetiin tallennettuja kollaaseja. Collagerator toimii myös tavallisella mac / PC tietokoneella. Se on toteutettu Macromedian Director 7 -ohjelmalla. Kollaasien raakamateriaalina on sekä jokapäiväisestä mediakulttuurista (televisiosta, mainoksista, muotikuvastosta jne.) poimittua materiaalia että ihmiseen ja luontoon liittyvää tieteellistä materiaalia. Mukana on myös abstrakteja elementtejä. Osa kuvamateriaalista on animoitu. Minua on kiinnostanut erityiseti miehen ja naisen esittäminen sekä kuvat, joissa keho on läsnä tai muuten tutkitaan ruumista. Työ pyrkii mahdollistamaan tavallista kuvan katsomiskokemusta aktiivisemman tarkastelutilanteen. Kuvakulttuuri ympäröitä meitä jokapäiväisessä elämässä, joskus on hyvä pysähtyä miettimään kuvien sisältämiä arvoasetelmia. Kuvataiteessa etenkin kollaasi on ollut tällainen pysäyttävä taiteen muoto: se on tuonut arkipäiväistä kuvamateriaalia taiteen piiriin, tarjoten uusia tulkintamahdollisuuksia tutulle kuvamateriaalille ja hälventäen rajaa korkea- ja populaarikulttuurin välillä. Interaktiivisuus luo katsojasta tietyssä mielessä tekijän jolloin tälle muodostuu vahvempi side kuvaan. Työstäessäni interaktiivisen kollaasikoneen kimpussa havaitsin käyttäväni samankaltaista kuvamateriaalia, jota kollaseissa on yleensä käytetty. Toisaalta mediatulkin tuottamat kollaasit eroavat perinteisistä kollaaseista ja fotomontaaseista ne ovat enemmän kalvomaisia ja kerroksellisia. Jokaisella kerroksella on oma visuaalinen funktionsa johon olen päätynyt kokeilujen kautta. Mediatulkissa on 26 eri kuvaluokkaa, joista kuvia valitaan. Yhteensä kuvia on n. 900 ja mahdollisia kombinaatioita yli 25 miljoonaa. Teos ei kuitenkaan hajoa käsiin, koska kuvamateriaali on sovitettu toimimaan keskenään. Vaikka teos on esteetti yhtenäinen , tuottaa satunnaisuus ja suuri määrä mahdollisuuksia välillä visuaalisesti tai sisällöllisesti heikompia kollaaseja. Tämä johtaa kuitenkin käyttäjäkokemukseen, jossa käyttäjä alkaa etsimään yhä parempaa ja parempaa kollaasia. Näin esillä olevia kuvakoosteita verrataan myös aiempaan kuvamateriaaliin mediatulkki tuottaa siis myös montaasia ja siitä syntyy collagerator artomaatti jolla voi aina yhä uudelleen yllättää itsensä.

Aineisto: cd-rom (mac/pc), kirjallinen osuus
Asiasanat: kollaasi, interaktio, kuvakulttuuri, ruumiillisuus, mediataide
Säilytyspaikka: Kirjasto ja laitos
Sivumäärä: 36
Salassapitoaika päättyy: