MÄKELÄ, Maarit

HEIJASTUKSIA - KOLLAASEJA PUNASAVELLE

Lopputyö 7.4.1994

Lopputyöni koostuu savisista kuvista ja niihin liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Osa savikuvista toimii pelkin keraamisin keinoin, osa kuvista on rakennettu kollaasin tavoin lisäämällä poltetun savikuvan pintaan polttamattomia elementtejä, kuten hiuksia, paperia ja neuloja.

Keraamiset kollaasit on rakennettu punasavilevyille kolmea peruselementtiä varioiden: väriskaalan määräävät värjätyt savilietteet, ruokasooda vaikuttaa kuvan pintastruktuuriin. Kertovina elementteinä ovat silkkipainolla aikaansaadut figuurit ja tekstit, jotka ovat peräisin taidehistorian sivuilta.

Kirjallinen lopputyöni on 3-osainen. I-osa koostuu tekijän runoista, jotka kertovat kuvallisen ilmaisun tavoitteista ja vaikuttimista.

II-osa sisältää valokuvia savisista kuvista. Kuvien ohessa on selvitys niissä käytetyistä materiaaleista pääpiirteittäin. Kuvien yhteyteen on valittu runo, joka omalta osaltaan paljastaa kuvan takana olevaa ajatusmaailmaa. Kuvasarja heijastelee naisena olemiseen liittyviä ajatuksia: eroottisuutta, hedelmällisyyttä, elämän jatkuvuutta.

III-osa:ssa on selvitys savikuvieni materiaalista: punasavipohjaisesta paperimassasta, värimetallioksidein värjätyistä savilietteistä, painokuvien käytöstä, ruokasoodasta pintastruktuurin elävöittäjänä. Keraamisten materiaalien valinnassa on suosittu mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja.

AINEISTO: Kirjallinen lopputyö 41 s., savikuvat
ASIASANAT: Keramiikka, punasavi, silkkipaino, terra sigillata, naistutkimus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto