LUOTO, Susanna Elisabeth

VALINTOJA, PÄÄTÖKSIÄ - ELOKUVAKÄSIKIRJOITUS

Lopputyö 24.11.1994

Lopputyön aiheena on pitkän elokuvan käsikirjoitus "Valintoja, päätöksiä". Käsikirjoitus on 98 sivun pituinen. Lopputyöraportti, liitteineen yhteensä 58 sivua, käsittelee "Valintoja, päätöksiä" -käsikirjoituksen toteuttamisvaiheita, käsikirjoituksen opintoja ja tekijän elokuvallisia vaikuttimia.

Käsikirjoituksen toteuttamisvaiheista raportissa käsitellään: 1. Käsikirjoituksen idea; 2. kirjoittamisen eri vaiheet; 3. Tarina eli käsikirjoituksen juoni; 4. Valittu aika ja paikka; 5. Siinä esiintyvät hahmot taustoineen; 6. dialogin merkitys; 7. käsikirjoituksen tekninen toteutus (kolmijako, treatment, synopsis, elokuvan väittämä).

Käsikirjoituksen opinnoista esitetään tekijän kannalta merkittävimmät kurssit ja luennot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisäksi käydään läpi kursorisesti muut käsikirjoitusta tukevat opinnot. Vaikuttimet kirjaavat tekijän elokuvalliset esikuvat ja muutamia heidän elokuviaan.

Liitteitä loppuraportissa on kolme. Ensimmäinen on "Valintoja, päätöksiä" -käsikirjoitusta edeltäneen käsikirjoituksen "Piece of Cake" ensimmäiset 11 sivua käsikirjoituksen lopullisen muodon hahmottamisen selkeyttämiseksi. Toinen liite on käsikirjoituksessa esiintyvän kahden hahmon henkilöhistorian yksityiskohtainen hahmottelu. Tämä liite on viittaa-antava tekijän käsikirjoitusprosessissa. Kolmas liite on tekijän tutkielma saksalaisesta elokuvaohjaaja F.W. Murnausta ja saksalaisen elokuvan kulta-ajasta. Tämä liite antaa lisäselvitystä tekijän esikuvana ja innoittajana pitämästä saksalaisesta elokuvasta ja sen historiasta.

Tekijä on aloittanut elokuvataiteen opinnot Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteenlaitoksen ohjauslinjalla, jatkanut opintojaan Yhdysvalloissa University of Southern Californiassa, jossa eloku vakäsikirjoituksesta muodostui hänen pääaineensa.

AINEISTO: "Valintoja, päätöksiä" -elokuvakäsikirjoitus 98 s., lopputyöraportti liitteineen 58 s.