Pvm: 14.05.1999

Osasto: Lavastustaiteen osasto:

Koulutusohjelma: Lavastustaide

Tekijä: Aaltonen Kirsi

Työn nimi: "1999 i" -lavastus ja puvut näytelmään

 

Lopputyöhöni sisältyvät taiteellinen produktio-osa videotaltiointeineen sekä kirjallinen dokumentointiosuus.

Tein lopputyöni taiteellisen osuuden ollessani Erasmus-vaihdossa Barcelonan Institut del Teatressa keväällä 1998. Suunnittelin lavastuksen ja puvut instituutin Terrassan osaston näytelmään "1999 i ...". Harjoitukset kestivät helmikuun puolivälistä ensi-iltaan 28.5.1998. Lähtökohtana oli Dario Fon ja Vladimir Majakovskin "Mysteerio Buffo" ja työtapana ensemble. Tämä edellytti koko työryhmän tiivistä yhteistyötä. Valmista käsikirjoitusta ei. ollut vaan näytelmän sisältö j a muoto haettiin harjoitusten kautta. Työtavan orgaanisuuden vuoksi olin läsnä harjoituksissa vähintään kolmena päivänä Viikossa. Myös näyttelijöille produktio oli lopputyö: he olivat valmistumassa instituutin elepainotteiselta näyttelijäntyön linjalta. Näytelmä ei siten sisältänyt perinteistä dialogia, vaan oli luonteeltaan kokeellista teatteria.

Lopputyöni dokumentointiosassa olen tekstin, luonnosten ja produktiosta ottamieni valokuvien avulla kertonut työni eri vaiheista ja taiteellisista ratkaisuistani. Olen pyrkinyt myös selventämään olosuhteiden merkitystä koko työprosessissa. Olen pohtinut, miten lopputulos poikkesi ennakko-odotuksistani ja täyttyivätkö tavoitteeni ammatillisen kehittymiseni kannalta.

 

 

Aineisto: Produktio "1999 " vhs-kasetilla, kirjallinen dokumentti