PVM: 25.5.96
TEKIJÄ: RAUNI OLLIKAINEN
TYÖN NIMI: MUUTTUVA LAVASTUS. KAKSIULOTTEISISTA KULISSEISTA KOLMIULOITTEISEEN SKENOGRAFIAAN

Lavastuksen tarve on lisääntynyt ja sen luonne on ratkaisevasti muuttunut. Maalatut dekoraatiot kuuluvat menneisyyteen. Nykyisin lavastaja omalta osaltaan vastaa näytelmän, televisio-ohjelman tai elokuvan visualisoinnista. Teatterissa lavastaja vastaa usein koko esityksen visualisoinnista, skenografiasta. Lavastajasta kaytetäänkin lavastaja nimikkeen rinnalla nimitystä skenografi. Skenografia-sana (engl.scenography) on vakiintunut kansainväliseen käytäntöön, jota Suomessakin pyritään noudattamaan.

Lisensiaatintyöni Muuttuva lavastus, kaksiulotteisista kulisseista kolmiulotteiseen skenografiaan, aihe on lavastustaide. Tutkimuksen olen tehnyt alalla toimivan tekijän näkökulmasta. Keskeisenä selvittelyn kohteena on lavastuksen olemus ja sen erityisluonne taiteenlajina. Tätä kysymystä tutkin suhteuttamalla lavastusta läheisimpiin yhteyksiinsä: esitykseen, kuvaan Ja tilaan ja niihin välineisiin joissa sitä tarvitaan: teatteriin, televisioon ja elokuvaan ja vertailemalia sitä muihin visuaalisiin taiteenlajeihin. Tässä yhteydessa selvitän myös lavastuksen olemuksen kannalta keskeistä kokonaistaideteoksen käsitettä ja lavastuksen suhdetta siihen.

Lähestyn lavastusta sekä historiallisesta että nykyaikaisesta näkökulmasta. Taiteenalan kehityshistoriaan liittyen selvitän alan ammattikuvan ja alan koulutuksen keskinäistä kehitystä. Uutta on myös lavastusta teatterissa, televisiossa ja elokuvassa vertailevaan osaan kuuluva näkökulma lavastuksen historiaan, jossa nähdään kuinka lavastus teatterista alkaneen kehityksensä aikana on vähitellen sopeutunut eri välineiden vaatimuksia vastaavaksi.

Lavastuksen nykytilannetta kartoittavassa osassa tutkin, millaista lavastus on eri välineissä ja kuinka nämä erilaiset lavastusmuodot suhteutuvat lavastuksen perusolemukseen, johon kuuluu muuttuvuus ja monitaiteisuus mutta jonka tekemisen perusteet kaikkialla näyttävät olevan samanlaisia.

Työssäni keskeiseksi on noussut kysymys, mitä nuo kaikille yhteiset tekemisen perusteet ovat. Tämä kysymys on Ilittynyt luontevasti alan alkavan tutkimuksen kannalta tärkeänä pidettävään tehtävään : lavastustaiteen teoreettisen viitekehyksen kartoitukseen. Lähtökohtana tälle olen kirjannut tekijöiden käsityksiä työstään: ajatusta työn taustalla. Samalla olen selvittänyt, ketkä näitä alan kehityksen kannalta keskeisiä perusteesejä ovat luoneet ja mitä ne ovat. Se on tapahtunut kjrjallisen materiaalin ja haastattelujen avulla.

Aineisto: Kuvitettu kirjallinen teos.
Asiasanat: Teatterilavastus, elokuva- ja televisiolavastus, skenografia, teatterimaalaus, kokonaistaideteos, installaatio ja tilataide.
Säilytyspaikka: TAIK kirjasto