AIKA: 1996
OSASTO: Lavastustaiteen osasto
TEKIJÄ: Ikonen, Liisa Marjaana
TYÖN NIMI: Mistä kuvat tulevat? Kuvan synty Hypnos-projektissa 1984-1994
TYöN LAJI: Lisensiaatintyö

Tutkimuksen tavoitteena oli vapauttaa perinteisesti näytelmätekstiin ja työryhmän yhteisiin ennakkoideoihin pohjautuva lavastaja pukusuunittelijan työprosessi tekijän ulkopuolisista lähtökohdista ja vapaata ja itsenäistä työskentelyä rajoittavista tekijöistä.

Tutkimustyö tapahtui Hypnos-ryhmässä, joka valmisti kahden vuoden aikana neljä kokeellista teatteriesitystä ja pyrki samanaikaisesti luomaan myös uudenlaisen kollektiivisen työtavan. Keskeisintä uudessa työtavassa oli jokaisen esitystä valmistavan osa-alueen tasa-arvoinen mahdollisuus toimia yhteisen työskentelyn käynnistäjänä ja sitä eteenpäin kuljettavana tekijänä. Olennaisen muutoksen työskentelyyn toi myös näytelmätekstin korvaaminen teemalla ja eri tekijöiden teemallisten näkemysten kohtaaminen vasta konkreettisessa työtilanteessa näyttämöllä. Työskenlely eteni ilman perinteistä ennakkosuunittelua avoimena, muuttuvana prosessina, joka jatkui ensimmäisestä harjoituksesta viimeiseen esitykseen.

Uusi työtapa johti vanhoista suunnittelun apuvälineistä luopumiseen. Jatkuva läsnäolo harjoitustilanteessa ja vapaa, reagoiva kirjoittamisprosessi korvasivat luonnosten piirtämisen ja mallin rakentamisen. Työskentelyn lähtökohtien siirtyminen selkeämmin tekijälle lisäsi lavastaja-pukusuunittelijan mahdollisuuksia vaikuttaa esityskompositioon ja Hypnos-ryhmän työskentelyyn yhdistyessään se loi estetiikan, jolle oli tyypillistä pelkistynyt muotokieli, symmetriset tilaratkaisut ja niukka, kontrastien varaan rakentuva värimaailma. Esitykset irrottautuivat tutkimustyön aikana myös teatteria varten rakennetuista näyttämötiloista ja siirtyivät tiloihin, jotka huomioivat paremmin työn lähtökohtana olleen teeman. Myös näyttelijöistä tuli selkeämmin kuvallisia elementtejä työskentelyn keskittyessä sanattomaan, meditatiivisessä tilassa tapahtuvaan tunneilmaisuun ja mm. aikidoon pohjautuvaan liikekieleen. Syntyneet esitykset rakentuivat kokonaisuudessaan erilaisten visuaalisten ja auditiivisten elementtien varaan pyrkimättä kertomaan mitään ennalta määriteltyä tarinaa. Esitysten tavoitteena oli saattaa ainoastaan katsojan mieli liikkeeseen ja antaa siten jokaiselle katsojalle mahdollisimman yksilöllinen kokemus.

Hypnos-projektin tuottamat esitykset.
1. Timido Fazzoletto 1994
2. Hullun kuninkaan maa 1994
3. Taikalyhty 1991
4. Ikiliikkuva 1995

Aineisto: Kirjallinen osa, kansio,videotaltiointi Hypnos-projektin esityksistä, osat I -IV yht. 4 kpl vhs-videonauhoja, videodokumentti Hypnos-projektin harjoitusprosessista, osat I - V yht. 73 kpl vhs-video-nauhoja
Asiasanat: Hypnos, kuvan syntyprosessi, kokeellinen teatteri