Osasto: ELOKUVA- JA LAVASTUSTAITEEN OSASTO
Koulutusohjelma: LAVASTUSTAIDE
Tekijä: SINKKONEN, ANNAMARI
Työn nimi: KULLERVON MATKASSA
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 59

Tiivistelmä:

Lopputyöni taiteellinen osa oli pukusuunnittelu Kansallisteatterin Kullervoon vuonna 2001. Loputyöni kirjallisessa osassa käsittelen pukusuunnittelijan ammattikuvaa ja paikkaa ryhmätöprosessissa sekä esittelen Kullervon työprosessia. Lopputyö on välietappi tutkimusmatkalla omaan taiteiliajidentiteettiin. Olen joutunut perustelemaan ammatinvalintaani itselleni ja vastaamaan kysymykseen miksi teen teatteria? Ja mitä taide merkitsee minulle? Kullervon prosessin aikana minulla oli mahdollisuus pohtia näitä kysymyksiä ja tässä kirjallisessa osassa esittelen teatterityöhän liittyviä lainalaisuuksiaja olemassa olevia raameja ja pohdin kuinka suunnittelijan, teatteritaiteilijan oma taide toteutuu yhteisesti sovittujen raamien sisällä päämääränään taideteos, teatteriesitys. Onko lopputuloksena syntyvällä yhtiestaideteoksella vain merkitystä? Ja onko omalla taiteella yhteistaideteoksen sisällä merkitystä taiteilijalle? Lopputuloksena totean teatterin oivaksi paikaksi ja ilmaisukanavaksi minulle juuri yhteisöllisyytensä vuoksi edellyttäen kuitenkin että olosuhteet ovat kunnossa. Ryhmäteyö on turvallinen tapa sanoa yhdessä.

Aineisto:
Asiasanat: pukusuunnittelu, Kullervo
Säilytyspaikka: lavastustaiteen osasto, Taitdeteollisen kirjasto
Salassapitoaika päättyy: