Osasto: Lavastustaide
Koulutusohjelma: Lavastustaiteen maisteri 2v
Tekijä: Ronkainen, Mikko Santtu
Työn nimi: Kaunotar ja Hirviö
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 27

Tiivistelmä:

Lopputyöni on karkeasti jaettavissa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen lyhyesti lastenteatterin ja esityksen purkamisen merkitystä lapsen kehityksessä, lastenteatterin saapumista Suomeen 1960-70 lukujen taitteessa sekä vaiheita tähän päivään mennessä käyttäen esimerkkinä Hurja Joukko -teatteriryhmän kehittymistä Penniteatterin kautta Teatteri Pieneksi Suomeksi, Lasten kansallisteatteriksi. Pohdin myös syitä lastenteatteria kohtaan vallitsevien ennakkoluulojen syntymiseen sekä eri tahojen, niin pienten kuin suurtenkin yrityksistä ja keinoista murtaa ne. Vaikka lastenteatterit yhä kamppailevatkin rahavaikeuksien kanssa, on positiivista edistymistä tapahtunut vuosien saatossa ja alan arvostus on lisääntynyt. Ensimmäisen osan lopuksi esittelen muutaman tunnetun suomalaisen lastenteatteritapahtuman sisältöineen, kävijämäärineen ja tapahtuma-aikoineen.
Toisessa osassa kerron yhden lastenteatteriprojektin syntyhistorian ja kulun. Lavastin kesällä 2003 osana lopputyötäni Seinäjoella Törnävän kesäteatterin lastennäytelmän Kaunotar ja Hirviö. Valotan lavastuksen suunnittelun alkuvaiheita kevättalvella yhdessä käsikirjoituksesta käytetyn sovituksen valmistumisen kanssa. Kesällä paikan päälle siirrytymisen vaiheet sekä rakennusprosessin etenemisen ja ratkaisujen suhteuttamisen käytettävissä olevaan budjettiin. Kokemukseni osana suomalaisen kesäteatterin tekemistä sekä ongelmat joita näyttämön sijainti ulkosalla tuotti. Ryhmän sisäinen dynamiikka ja paikan päällä vallinnut henki.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: